ข้อมูลหุ้น TSC

บริษัท บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 0-3844-7200-205
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.tscpcl.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน