คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TRUE

บริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารทรูทาวเวอร์, 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2859-1111
โทรสาร 0-2859-9134
เว๊บไซต์ http://www.truecorp.co.th
ราคาหุ้น 4.76
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 33,359,875,482
No. ShareHolder (TRUE) วันที่ 15/03/21 วันที่ 21/05/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด5,951,401,78617.84% 5,951,401,78617.84% 5,951,401,78617.84% (-0.54)6,132,085,55618.38% (-1.24)6,546,606,28619.62%
2CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED1,510,489,3924.53% 1,510,489,3924.53% 1,510,489,3924.53% 1,510,489,3924.53% 1,510,489,3924.53%
3UBS AG HONG KONG BRANCH3,065,717,8539.19% (+0.20)2,999,177,4808.99% 2,999,177,4808.99% (-0.03)3,008,177,4809.02% 3,008,177,4809.02%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,835,822,6115.50% (-0.59)2,030,518,9276.09% (-0.08)2,058,224,1696.17% (+0.06)2,037,722,8646.11% (-1.19)2,434,778,7547.30%
5CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,462,875,7704.38% 1,462,875,7704.38% 1,462,875,7704.38% (-0.01)1,465,475,7704.39% (+0.01)1,462,875,7704.38%
6บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด1,438,214,8904.31% 1,438,214,8904.31% 1,438,214,8904.31% (-0.04)1,451,856,4404.35% 1,451,856,4404.35%
7UBS AG LONDON BRANCH1,125,719,4263.37% (+0.01)1,120,887,9763.36% (-0.02)1,129,207,1973.38% (+1.80)525,626,0221.58% (+0.65)309,956,7740.93%
8บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด949,098,3782.84% 949,098,3782.84% 949,098,3782.84% 949,098,3782.84% 949,098,3782.84%
9WORTH ACCESS TRADING LIMITED773,225,5442.32% 773,225,5442.32% 773,225,5442.32% (-0.73)1,017,598,2443.05% 1,017,598,2443.05%
10บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด0 (-2.01)669,765,2522.01% (-0.10)703,980,3132.11% (+0.01)701,222,3132.10% (+0.47)544,972,3131.63%
11C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED0 (-1.42)474,604,3271.42% 474,604,3271.42% 474,604,3271.42% 474,604,3271.42%
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.11)370,612,8361.11% (-0.02)377,435,0361.13% (+0.10)344,705,5841.03% (+1.03)0
13UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account0 (-0.81)270,769,8530.81% (+0.20)203,864,8530.61% (+0.61)0 0
14บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)0 (-0.80)266,104,9950.80% 266,104,9950.80% 266,104,9950.80% 266,104,9950.80%
15STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.79)262,484,3980.79% (+0.04)251,696,0430.75% (+0.02)244,625,1770.73% (+0.10)211,770,1350.63%
16บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.66)220,375,5120.66% 220,375,5120.66% (+0.08)194,371,7420.58% (-0.05)209,268,3790.63%
17CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD0 (-0.62)208,221,9390.62% (+0.07)182,437,0000.55% (-0.25)266,477,0000.80% 266,477,0000.80%
18บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด0 (-0.61)201,902,1600.61% 201,902,1600.61% (-0.03)214,469,3660.64% (+0.64)0
19C.P. INTERFOOD (THAILAND) CO., LTD0 0 0 0 (-0.63)210,000,0000.63%
20CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED0 0 0 0 (-0.61)204,259,0950.61%
21CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.50)167,353,2510.50%
ทรู คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลSET35,294,979,079
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง