ข้อมูลหุ้น TRUBB

บริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2033-2333, 0-2033-2300-88
โทรสาร 0-2033-2389-99
เว๊บไซต์ www.thaitex.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน