ข้อมูลหุ้น TRU

บริษัท บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2420-0076, 0-2431-0065, 0-2431-0071-2
โทรสาร 0-2812-0844, 0-2420-3664, 0-2814-5030
เว๊บไซต์ http://www.thairung.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน