คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TR

บริษัท บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16, 888/160-161 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2253-6745-54
โทรสาร 0-2254-3181, 0-2254-5472
เว๊บไซต์ www.thairayon.com
ราคาหุ้น 21.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 201,577,731
No. ShareHolder (TR) วันที่ 13/07/20 วันที่ 11/06/19 วันที่ 05/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ASSEAU COMPANY LIMITED33,582,85016.66% 33,582,85016.66% 33,582,85016.66%
2WHOLTON COMPANY LIMITED22,165,70010.99% 22,165,70010.99% 22,165,70010.99%
3ONEIDA SERVICES LIMITED21,600,00010.71% 21,600,00010.71% 21,600,00010.71%
4CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.14,502,8207.19% (+7.19)0 0
5GRASIM INDUSTRIES LIMITED13,988,5706.94% 13,988,5706.94% 13,988,5706.94%
6บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด12,571,2806.24% 12,571,2806.24% 12,571,2806.24%
7บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด9,738,5004.83% 9,738,5004.83% 9,738,5004.83%
8น.ส. ศนิตา คาจิจิ4,901,3852.43% 4,901,3852.43% 4,901,3852.43%
9นาง ศิลิกา มัสกาตี4,901,3852.43% 4,901,3852.43% 4,901,3852.43%
10น.ส. วนิตา ทักราล4,730,8402.35% 4,730,8402.35% 4,730,8402.35%
11นาย อมร พาณิชย์ไกวัลโกศิล3,640,7401.81% 3,640,7401.81% 3,640,7401.81%
12บริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด3,275,2301.62% 3,275,2301.62% 3,275,2301.62%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,023,4121.50% (-0.36)3,740,2101.86% (-0.23)4,208,8102.09%
14นาย ใจมั่น ทักราล2,946,5201.46% 2,946,5201.46% 2,946,5201.46%
15นาง รัศมี ทักราล2,946,0201.46% 2,946,0201.46% 2,946,0201.46%
16นาย มันโมฮันซิงห์ ทักราล2,945,0201.46% 2,945,0201.46% 2,945,0201.46%
17BBHISL NOMINEES LIMITED2,672,2001.33% (-0.01)2,704,5001.34% (+1.34)0
18นาย วชิระ ทยานาราพร2,600,0001.29% (+0.30)2,000,0000.99% (+0.36)1,270,0000.63%
19บริษัท เทวรายา จำกัด2,508,4301.24% 2,508,4301.24% 2,508,4301.24%
20บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด2,050,9701.02% 2,050,9701.02% 2,050,9701.02%
21นาง ยัสบีร์กอร์ พาณิชย์ไกวัลโกศิล1,982,8900.98% (-0.01)1,993,5900.99% (+0.01)1,983,5900.98%
22นาง ดาวินเดอร์กอร์ ทักราล1,473,2600.73% 1,473,2600.73% 1,473,2600.73%
23นาย โกบินซิงห์ ทักราล1,473,2600.73% 1,473,2600.73% 1,473,2600.73%
24บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด1,037,4900.51% 1,037,4900.51% 1,037,4900.51%
25นาย นิรินธน์ สัชเดว์0 (-0.67)1,344,9500.67% 1,344,9500.67%
26นาย ประทีป สัจจตระกูล0 (-0.63)1,279,4510.63% 1,279,4510.63%
27นาย นารินเดอร์ซิงห์ ดูวา0 (-0.60)1,214,4000.60% (+0.06)1,098,0000.54%
28นาง โยตี อนันต์0 (-0.52)1,048,0950.52% 1,048,0950.52%
29นาย อาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์0 (-0.52)1,048,0850.52% 1,048,0850.52%
30HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-1.35)2,719,5001.35%
ไทยเรยอน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)BCT -บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET3,091,171,875
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง