ข้อมูลหุ้น TR

บริษัท บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16, 888/160-161 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2253-6745-54
โทรสาร 0-2254-3181, 0-2254-5472
เว๊บไซต์ www.thairayon.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน