คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TPRIME

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2258-4515
โทรสาร 0-2258-4519
เว๊บไซต์ www.tprimereit.com
ราคาหุ้น 10.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 547,521,466
No. ShareHolder (TPRIME) วันที่ 18/03/21 วันที่ 05/03/21 วันที่ 23/11/20 วันที่ 21/08/20 วันที่ 25/05/20 วันที่ 01/04/20 วันที่ 21/11/19 วันที่ 04/10/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)113,501,20020.73% (-0.01)113,541,30020.74% 113,546,30020.74% 113,546,30020.74% (-0.31)115,246,30021.05% (-0.01)115,296,30021.06% (+0.09)114,835,10020.97% (+0.01)114,735,10020.96% (-0.10)115,313,30021.06% 115,305,80021.06% (-0.02)115,425,80021.08%
2บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,780,8007.81% 42,780,8007.81% 42,780,8007.81% 42,780,8007.81% (-0.07)43,129,1007.88% (-0.55)46,174,6008.43% 46,174,6008.43% 46,174,6008.43% 46,174,6008.43% 46,174,6008.43% 46,174,6008.43%
3บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)40,106,0007.33% 40,106,0007.33% 40,106,0007.33% 40,106,0007.33% 40,106,0007.33% 40,106,0007.33% 40,106,0007.33% 40,106,0007.33% (+7.33)0 0 0
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)39,870,0007.28% 39,870,0007.28% 39,870,0007.28% 39,870,0007.28% 39,870,0007.28% (-0.03)40,000,0007.31% 40,000,0007.31% 40,000,0007.31% 40,000,0007.31% 40,000,0007.31% 40,000,0007.31%
5บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35,960,0006.57% 35,960,0006.57% 35,960,0006.57% (-0.19)37,010,0006.76% 37,010,0006.76% (-0.19)38,052,3006.95% 38,052,3006.95% 38,052,3006.95% 38,052,3006.95% 38,052,3006.95% 38,052,3006.95%
6กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล31,562,1005.76% 31,562,1005.76% 31,562,1005.76% (-0.17)32,473,4005.93% (+5.93)0 0 0 0 0 0 0
7กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible29,691,2005.42% 29,691,2005.42% 29,691,2005.42% 29,691,2005.42% (-0.03)29,841,2005.45% (+5.45)0 0 0 0 0 0
8ธนาคาร ออมสิน22,500,0004.11% 22,500,0004.11% 22,500,0004.11% 22,500,0004.11% 22,500,0004.11% 22,500,0004.11% (+4.11)0 0 0 0 0
9PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND17,170,3003.14% 17,170,3003.14% (+0.02)17,096,1003.12% (+0.40)14,891,1002.72% (+0.07)14,521,1002.65% 14,521,1002.65% (+0.58)11,328,3002.07% (+2.07)0 0 0 0
10บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,500,0003.01% 16,500,0003.01% 16,500,0003.01% 16,500,0003.01% 16,500,0003.01% 16,500,0003.01% (-0.64)20,000,0003.65% (-0.25)21,375,0003.90% (-0.37)23,375,0004.27% 23,375,0004.27% 23,375,0004.27%
11สำนักงานประกันสังคม0 0 (-2.45)13,426,7002.45% 13,426,7002.45% (-0.02)13,526,7002.47% 13,526,7002.47% 13,526,7002.47% (-0.60)16,834,2003.07% 16,834,2003.07% (+0.52)13,934,3002.55% (+0.38)11,855,0002.17%
12บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.90)10,424,4001.90% 10,424,4001.90% 10,424,4001.90% 10,424,4001.90% (+0.09)9,904,4001.81% (+0.01)9,832,6001.80% (+0.08)9,400,0001.72% 9,400,0001.72% (-0.02)9,500,0001.74%
13กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 0 (-1.75)9,554,2001.75% (-0.02)9,672,8001.77% 9,672,8001.77% 9,672,8001.77% (-0.22)10,915,8001.99% (-0.10)11,415,8002.09% (+0.66)7,811,5001.43% (+0.04)7,598,5001.39% (+0.06)7,256,5001.33%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 (-1.71)9,375,8001.71% (+0.02)9,229,4001.69% 9,229,4001.69% (+0.39)7,121,5001.30% (+0.34)5,242,5000.96% (+0.04)5,045,7000.92% (+0.92)0 0 0
15มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 (-1.60)8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60%
16กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 0 (-1.25)6,864,2001.25% 6,864,2001.25% 6,864,2001.25% 6,864,2001.25% 6,864,2001.25% 6,864,2001.25% (-0.65)10,428,9001.90% 10,428,9001.90% 10,428,9001.90%
17กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 0 (-1.18)6,473,3001.18% (-0.01)6,493,3001.19% 6,493,3001.19% (+0.28)4,993,8000.91% 4,993,8000.91% 4,993,8000.91% (+0.09)4,468,6000.82% (+0.04)4,248,0000.78% (+0.08)3,835,4000.70%
18มหาวิทยาลัยศรีปทุม0 0 (-0.64)3,510,0000.64% 3,510,0000.64% 3,510,0000.64% 3,510,0000.64% 3,510,0000.64% 3,510,0000.64% (+0.09)3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55%
19กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 (-0.58)3,200,0000.58% (+0.58)0 0 0 0 0 0 0 0
20นาย นที พานิชชีวะ0 0 (-0.55)3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% (-0.18)4,000,0000.73% 4,000,0000.73% 4,000,0000.73%
21กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 (-5.93)32,473,4005.93% 32,473,4005.93% 32,473,4005.93% 32,473,4005.93% 32,473,4005.93% (-0.01)32,522,5005.94% 32,522,5005.94%
22กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 (-5.45)29,841,2005.45% 29,841,2005.45% 29,841,2005.45% (+0.98)24,461,2004.47% (+0.03)24,302,6004.44% (+0.52)21,473,3003.92%
23ธนาคารออมสิน0 0 0 0 0 0 (-5.48)30,000,0005.48% 30,000,0005.48% 30,000,0005.48% 30,000,0005.48% 30,000,0005.48%
24Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 (-0.88)4,829,2000.88% (+0.88)0 0 0
25บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.85)15,623,0002.85% (+2.85)0 0
26บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.45)13,408,5002.45% (+2.45)0 0
27บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.00)10,968,5002.00% (+2.00)0 0
28CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.73)3,991,9000.73% 3,991,9000.73% 3,991,9000.73%
29บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)2,960,0000.54% 2,960,0000.54% 2,960,0000.54%
30บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-7.31)40,000,0007.31% 40,000,0007.31%
31KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.69)3,801,1000.69% (-0.05)4,036,2000.74%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง