คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TPRIME

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2258-4515
โทรสาร 0-2258-4519
เว๊บไซต์ www.tprimereit.com
ราคาหุ้น 16.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 547,546,534
No. ShareHolder (TPRIME) วันที่ 08/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)115,313,30021.06% 115,305,80021.06% (-0.02)115,425,80021.08%
2บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)46,174,6008.43% 46,174,6008.43% 46,174,6008.43%
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)40,000,0007.31% 40,000,0007.31% 40,000,0007.31%
4บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)38,052,3006.95% 38,052,3006.95% 38,052,3006.95%
5กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส32,473,4005.93% (-0.01)32,522,5005.94% 32,522,5005.94%
6ธนาคารออมสิน30,000,0005.48% 30,000,0005.48% 30,000,0005.48%
7กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์24,461,2004.47% (+0.03)24,302,6004.44% (+0.52)21,473,3003.92%
8บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,375,0004.27% 23,375,0004.27% 23,375,0004.27%
9สำนักงานประกันสังคม16,834,2003.07% (+0.52)13,934,3002.55% (+0.38)11,855,0002.17%
10บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH15,623,0002.85% (+2.85)0 0
11บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC13,408,5002.45% (+2.45)0 0
12บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR10,968,5002.00% (+2.00)0 0
13กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I10,428,9001.90% 10,428,9001.90% 10,428,9001.90%
14บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,400,0001.72% 9,400,0001.72% (-0.02)9,500,0001.74%
15มหาวิทยาลัยมหิดล8,763,4001.60% 8,763,4001.60% 8,763,4001.60%
16กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้7,811,5001.43% (+0.04)7,598,5001.39% (+0.06)7,256,5001.33%
17กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์4,468,6000.82% (+0.04)4,248,0000.78% (+0.08)3,835,4000.70%
18นาย นที พานิชชีวะ4,000,0000.73% 4,000,0000.73% 4,000,0000.73%
19CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND3,991,9000.73% 3,991,9000.73% 3,991,9000.73%
20มหาวิทยาลัยศรีปทุม3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55%
21บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)2,960,0000.54% 2,960,0000.54% 2,960,0000.54%
22บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-7.31)40,000,0007.31% 40,000,0007.31%
23KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 (-0.69)3,801,1000.69% (-0.05)4,036,2000.74%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง