ข้อมูลหุ้น TPP

บริษัท บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2175-2201-8, 0-2175-2210-6
โทรสาร 0-2175-2209, 0-2175-2218
เว๊บไซต์ www.tpppack.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน