ข้อมูลหุ้น TPIPL

บริษัท บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2213-1039-49, 0-2285-5090-9
โทรสาร 0-2213-1035, 0-2213-1038
เว๊บไซต์ http://www.tpipolene.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน