คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TPCS

บริษัท บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 489 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2294-0071
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.tpcorp.co.th
ราคาหุ้น 15.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 107,988,215
No. ShareHolder (TPCS) วันที่ 11/05/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)21,532,85019.94%
2บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)18,398,85017.04%
3บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,261,72010.43%
4บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)9,390,3708.69%
5นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา8,949,4308.29%
6บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด5,922,9605.48%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,700,0001.57%
8บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,391,0001.29%
9นาย อภิวิชญ์ ณรงคนานุกูล1,108,7451.03%
10บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด1,066,5400.99%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง