ข้อมูลหุ้น TPBI

บริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-2429-0354-7
โทรสาร 0-2429-0358, 0-2812-5030
เว๊บไซต์ www.tpbigroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน