ข้อมูลหุ้น TPAC

บริษัท บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2897-2250-1
โทรสาร 0-2897-2426
เว๊บไซต์ www.thaiplaspac.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน