ข้อมูลหุ้น TPA

บริษัท บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0-2429-2020, 0-2429-2487-8, 0-2889-8720-5
โทรสาร 0-2429-2541, 0-2429-2534, 0-2888-5951
เว๊บไซต์ http://www.thaipolyacrylic.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน