ข้อมูลหุ้น TOG

บริษัท บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2440-0506-7
โทรสาร 0-2862-0705
เว๊บไซต์ http://www.thaiopticalgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน