คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TOA

บริษัท บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2335-5555
โทรสาร 0-2312-8919
เว๊บไซต์ www.toagroup.com
ราคาหุ้น 41.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,028,676,225
No. ShareHolder (TOA) วันที่ 03/05/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด608,400,00029.99% 608,400,00029.99%
2นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
3นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
4นาง บุศทรี หวั่งหลี182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
5นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
6นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ91,300,0004.50% 91,300,0004.50%
7นาง ละออ ตั้งคารวคุณ91,300,0004.50% 91,300,0004.50%
8MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC75,300,0003.71% (+0.40)67,165,9003.31%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว48,299,4002.38% (+0.17)44,818,1002.21%
10กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล33,754,6001.66% (+0.16)30,345,9001.50%
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2522,787,3001.12% (+0.05)21,787,6001.07%
12กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ14,854,0000.73% (+0.09)12,986,0000.64%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,832,8600.58% (+0.58)0
14STATE STREET EUROPE LIMITED10,802,2010.53% (-0.84)27,891,3631.37%
15BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG10,365,7000.51% (-0.19)14,265,7000.70%
16UBS AG HONG KONG BRANCH10,326,7000.51% (+0.51)0

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง