ข้อมูลหุ้น TOA

บริษัท บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2335-5555
โทรสาร 0-2312-8919
เว๊บไซต์ www.toagroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน