คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TOA

บริษัท บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2335-5555
โทรสาร 0-2312-8919
เว๊บไซต์ www.toagroup.com
ราคาหุ้น 40.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,028,963,655
No. ShareHolder (TOA) วันที่ 07/04/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด608,486,20029.99% 608,400,00029.99% 608,400,00029.99% 608,400,00029.99%
2นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
3นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
4นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
5นาง บุศทรี หวั่งหลี182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00% 182,600,0009.00%
6นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ91,300,0004.50% 91,300,0004.50% 91,300,0004.50% 91,300,0004.50%
7นาง ละออ ตั้งคารวคุณ91,300,0004.50% 91,300,0004.50% 91,300,0004.50% 91,300,0004.50%
8MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC75,300,0003.71% 75,300,0003.71% 75,300,0003.71% (+0.40)67,165,9003.31%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว47,689,7002.35% (-0.03)48,299,4002.38% (+0.01)48,094,2002.37% (+0.16)44,818,1002.21%
10กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล30,039,1001.48% (-0.18)33,754,6001.66% (+0.15)30,726,6001.51% (+0.01)30,345,9001.50%
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2523,244,3001.15% (+0.03)22,787,3001.12% (+0.05)21,681,1001.07% 21,787,6001.07%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,374,9011.00% (+1.00)0 (-0.88)17,874,6860.88% (+0.88)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ15,299,6000.75% (+0.02)14,854,0000.73% 14,854,0000.73% (+0.09)12,986,0000.64%
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,204,0310.75% (+0.17)11,832,8600.58% (-0.18)15,419,0310.76% (+0.76)0
15STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.53)10,802,2010.53% (-0.12)13,186,5680.65% (-0.72)27,891,3631.37%
16BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG0 (-0.51)10,365,7000.51% (+0.51)0 (-0.70)14,265,7000.70%
17UBS AG HONG KONG BRANCH0 (-0.51)10,326,7000.51% (+0.51)0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง