ข้อมูลหุ้น TNR

บริษัท บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2210-8888
โทรสาร 0-2210-8821
เว๊บไซต์ www.tnrcondom.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน