ข้อมูลหุ้น TNPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500
โทรสาร 0-2657-3167
เว๊บไซต์ www.cimb-principal.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน