คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TNPC

บริษัท บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 40 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 0-2810-3000, 0-2420-9968-74
โทรสาร 0-2810-3933, 0-2420-1827, 0-2420-9967
เว๊บไซต์ www.thainam.com
ราคาหุ้น 0.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 319,592,192
No. ShareHolder (TNPC) วันที่ 07/07/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)31,351,9949.81% 31,351,9949.81% 31,351,9949.81%
2นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร28,688,8008.98% (+0.39)27,448,8008.59% (+0.06)27,248,8008.53%
3นาง สิริวรรณ ศรีพหล15,590,2294.88% 15,590,2294.88% 15,590,2294.88%
4นาย มกร สุวรรณอาภา14,890,1384.66% 14,890,1384.66% 14,890,1384.66%
5น.ส. อุมาภรณ์ สว่างวรรณ์14,673,3434.59% 14,673,3434.59% (+0.78)12,163,5413.81%
6น.ส. น้อย แซ่ตั้ง14,540,7674.55% 14,540,7674.55% 14,540,7674.55%
7นาย ไพศาล สำราญกิจดำรงค์13,819,0454.32% (-0.61)15,749,4784.93% (+0.30)14,783,6784.63%
8นาย กฤตศร มังกรกาญจน์13,469,9514.22% 13,469,9514.22% 13,469,9514.22%
9น.ส. ปิยธิดา มังกรกาญจน์12,271,4403.84% 12,271,4403.84% 12,271,4403.84%
10นาย ก้อง มังกรกาญจน์12,134,8903.80% 12,134,8903.80% 12,134,8903.80%
11ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)12,115,0883.79% 12,115,0883.79% 12,115,0883.79%
12นาง ศิริพร มังกรกาญจน์8,635,0452.70% 8,635,0452.70% 8,635,0452.70%
13บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด7,500,0002.35% 7,500,0002.35% 7,500,0002.35%
14นาย เกียรติ มังกรกาญจน์6,794,5652.13% 6,794,5652.13% 6,794,5652.13%
15น.ส. จันทร์แรม ภาสบุตร6,513,6102.04% 6,513,6102.04% 6,513,6102.04%
16นาย วิรัตน์ สำราญกิจดำรงค์5,996,0661.88% (+1.88)0 0
17น.ส. พัชรี นราสัตยวงศ์5,619,5681.76% 5,619,5681.76% 5,619,5681.76%
18นาย พีรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร5,000,0001.56% (+0.15)4,500,0001.41% (+1.41)0
19นาย สุขุม วัชรโชคเกษม4,780,5001.50% 4,780,5001.50% (+1.50)0
20นาย ลาภ สิงห์โตโรจน์4,629,7001.45% (+1.45)0 0
21นาย บุญยืน ทองทับ4,143,0401.30% 4,143,0401.30% 4,143,0401.30%
22บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด3,497,6261.09% 3,497,6261.09% 3,497,6261.09%
23น.ส. อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ3,380,0001.06% (-0.46)4,850,0001.52% (+0.89)2,010,0000.63%
24บริษัท เต็ก ฮก (ประเทศไทย) จำกัด2,597,4660.81% 2,597,4660.81% 2,597,4660.81%
25นาง สมพักตร์ ธนสารสมบัติ2,484,5540.78% 2,484,5540.78% 2,484,5540.78%
26น.ส. วลัยพรรณ พงศ์ธำรงค์2,284,4800.71% 2,284,4800.71% 2,284,4800.71%
27นาย ดวงพหล ลิ้มธรรมมหิศร2,230,0000.70% (+0.11)1,900,0000.59% (+0.59)0
28น.พ. ชวลิต วิวิทยาสิน2,094,1690.66% 2,094,1690.66% 2,094,1690.66%
29นาย สารับยีตซิงห์ กุราตี1,888,9080.59% (+0.04)1,752,4080.55% (+0.55)0
30น.ส. ทวีพร กีรติอดิศัย1,687,0000.53% 1,687,0000.53% 1,687,0000.53%
31นาย ธนพันธุ์ ปัตตะโชติ1,650,5000.52% 1,650,5000.52% (+0.01)1,619,6000.51%
32นาย ศิริชัย ฉัตราภรณ์วิเชียร0 (-2.72)8,700,0002.72% (-1.66)14,000,0004.38%
33น.ส. พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร0 (-0.77)2,460,0000.77% (-0.64)4,496,0001.41%
34นาย ประทีป วัชรโชคเกษม0 0 (-1.33)4,260,8091.33%
35นาย รัตภูมิ มานิชพงษ์0 0 (-0.76)2,440,0000.76%
36นาย วิจิตร ก่ออมรทรัพย์0 0 (-0.58)1,859,9060.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง