ข้อมูลหุ้น TNPC

บริษัท บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 40 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 0-2810-3000, 0-2420-9968-74
โทรสาร 0-2810-3933, 0-2420-1827, 0-2420-9967
เว๊บไซต์ www.thainam.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน