คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TNL

บริษัท บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50
โทรสาร 0-2294-5101, 0-2294-5918
เว๊บไซต์ www.thanulux.com
ราคาหุ้น 17.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 120,019,334
No. ShareHolder (TNL) วันที่ 07/05/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 02/07/20 วันที่ 21/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,920,82024.93% 29,920,82024.93% (+1.41)28,220,82023.52% 28,220,82023.52% 28,220,82023.52% 28,220,82023.52% 28,220,82023.52%
2บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด16,000,00013.33% 16,000,00013.33% 16,000,00013.33% 16,000,00013.33% 16,000,00013.33% 16,000,00013.33% 16,000,00013.33%
3บริษัท รามศรทวีการ จำกัด15,101,70012.58% 15,101,70012.58% (+0.02)15,071,60012.56% 15,071,60012.56% 15,071,60012.56% (+0.01)15,059,60012.55% (+0.02)15,037,90012.53%
4บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,307,04011.09% 13,307,04011.09% 13,307,04011.09% 13,307,04011.09% 13,307,04011.09% 13,307,04011.09% 13,307,04011.09%
5นาย สำเริง มนูญผล9,213,0007.68% 9,213,0007.68% (-1.40)10,900,0009.08% 10,900,0009.08% 10,900,3009.08% (-0.09)10,999,0009.17% 10,999,0009.17%
6นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา4,655,2203.88% 4,655,2203.88% 4,655,2203.88% 4,655,2203.88% 4,655,2203.88% 4,655,2203.88% 4,655,2203.88%
7บริษัท วัตสดรมัย จำกัด2,800,0002.33% 2,800,0002.33% 2,800,0002.33% 2,800,0002.33% 2,800,0002.33% 2,800,0002.33% 2,800,0002.33%
8น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์2,272,5801.89% 2,272,5801.89% 2,272,5801.89% 2,272,5801.89% 2,272,5801.89% 2,272,5801.89% 2,272,5801.89%
9นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา1,979,0401.65% 1,979,0401.65% 1,979,0401.65% 1,979,0401.65% 1,979,0401.65% 1,979,0401.65% 1,979,0401.65%
10บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,738,0001.45% 1,738,0001.45% 1,738,0001.45% 1,738,0001.45% 1,738,0001.45% 1,738,0001.45% 1,738,0001.45%
11นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 (-1.25)1,504,1001.25% 1,504,1001.25% 1,504,1001.25% 1,504,1001.25% 1,504,1001.25%
12น.ส. มารินทร์ ลีลานุวัฒน์0 0 (-0.93)1,117,9600.93% 1,117,9600.93% 1,117,9600.93% 1,117,9600.93% 1,117,9600.93%
13นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์0 0 (-0.91)1,093,5600.91% 1,093,5600.91% 1,093,5600.91% 1,093,5600.91% 1,093,5600.91%
14นาย วัชรพงศ์ ธานัทไชยสิทธิ์0 0 (-0.90)1,074,7400.90% 1,074,7400.90% 1,074,7400.90% 1,074,7400.90% (-0.10)1,204,5401.00%
15บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.83)1,000,0000.83% 1,000,0000.83% 1,000,0000.83% 1,000,0000.83% 1,000,0000.83%
16นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา0 0 (-0.79)946,3300.79% 946,3300.79% 946,3300.79% 946,3300.79% 946,3300.79%
17บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.79)943,1000.79% 943,1000.79% 943,1000.79% (+0.79)0 0
18น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล0 0 (-0.77)929,6000.77% 929,6000.77% 929,6000.77% 929,6000.77% 929,6000.77%
19บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด0 0 (-0.71)852,0000.71% 852,0000.71% 852,0000.71% 852,0000.71% 852,0000.71%
20บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด0 0 (-0.54)646,8200.54% 646,8200.54% 646,8200.54% 646,8200.54% 646,8200.54%
21บริษัท หลานปู่ จำกัด0 0 (-0.51)616,7400.51% 616,7400.51% 616,7400.51% 616,7400.51% 616,7400.51%
ธนูลักษณ์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET300,182,100
2บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET244,125,000
3บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET102,199,290
4บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET88,994,400
5บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET63,050,050
Total798,550,840
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง