คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TMI

บริษัท บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 46/67 - 69 ซอยมั่งมีทรัพย์ หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3485-4629
โทรสาร 0-3485-4630
เว๊บไซต์ www.thaiballast.com
ราคาหุ้น 1.29
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 671,436,163
No. ShareHolder (TMI) วันที่ 12/03/21 วันที่ 09/03/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร94,135,35014.02% (+2.76)75,635,35011.26% 75,635,35011.26% 75,635,35011.26%
2นาย ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร94,135,35014.02% (+2.76)75,635,35011.26% 75,635,35011.26% 75,635,35011.26%
3นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร93,631,01413.94% (+2.75)75,131,01411.19% 75,131,01411.19% 75,131,01411.19%
4นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)69,649,62610.37% (-1.47)79,484,82611.84% (-0.31)81,585,12612.15% (-1.93)94,533,82614.08%
5นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร66,612,3509.92% (-1.34)75,635,35011.26% 75,635,35011.26% 75,635,35011.26%
6นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร26,847,1334.00% (+4.00)0 0 0
7OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED25,523,0003.80% (+3.80)0 0 0
8น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์8,848,1361.32% 8,848,1361.32% 8,848,1361.32% (+0.04)8,600,5361.28%
9นาย พิชัย กิติสุวรรณกุล7,308,6831.09% (-0.04)7,558,6831.13% (+0.08)7,058,6831.05% (+0.26)5,317,6830.79%
10นาง รัตนา วงศ์สินศิริกุล6,876,5201.02% (+1.02)0 0 0
11นาย ประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร0 (-15.02)100,847,13315.02% 100,847,13315.02% 100,847,13315.02%
12นาย วิญญู เอื้ออำนวยพร0 (-1.25)8,397,8001.25% (+0.64)4,098,8000.61% (+0.61)0
13นาย ดำรงค์ เลิศสิริโชค0 (-0.98)6,593,7400.98% 6,593,7400.98% 6,593,7400.98%
14น.ส. สร้อยศรี ภัทรประสิทธิ์0 (-0.97)6,530,5000.97% (+0.97)0 0
15นาง พาณี พิชิตสุรกิจ0 (-0.84)5,650,0000.84% (+0.05)5,300,0000.79% (+0.11)4,560,0000.68%
16นาย ทิวา จิรพัฒนกุล0 (-0.67)4,500,0000.67% 4,500,0000.67% (+0.01)4,450,0000.66%
17นาย ถาวร อึ้งประภากร0 (-0.64)4,301,8100.64% 4,301,8100.64% 4,301,8100.64%
18นาย อภิชัย หิรัญตระกูล0 (-0.51)3,452,3000.51% (+0.51)0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง