ข้อมูลหุ้น TMD

บริษัท บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35, 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0817-9
โทรสาร 0-2264-0820
เว๊บไซต์ www.thaimetaldrum.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน