คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TMB

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111, 0-2617-9111
โทรสาร 0-2299-2758
เว๊บไซต์ http://www.tmbbank.com
ราคาหุ้น 1.11
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 96,352,730,313
No. ShareHolder (TMB) วันที่ 09/07/20 วันที่ 09/04/20 วันที่ 02/12/19 วันที่ 09/10/19 วันที่ 22/08/19 วันที่ 24/04/19 วันที่ 24/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ING BANK N.V.22,190,033,79123.03% 22,190,033,79123.03% (-3.03)18,565,661,60526.06% (+1.04)10,970,893,35925.02% 10,970,893,35925.02% 10,970,893,35925.02% 10,970,893,35925.02%
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)19,389,891,96720.12% 19,389,891,96720.12% (+20.12)0 0 0 0 0
3กระทรวงการคลัง11,364,282,00511.79% 11,364,282,00511.79% (-4.16)11,364,282,00515.95% (-9.97)11,364,282,00525.92% 11,364,282,00525.92% 11,364,282,00525.92% 11,364,282,00525.92%
4THE BANK OF NOVA SCOTIA5,023,611,1115.21% (-0.73)5,723,611,1115.94% (+5.94)0 0 0 0 0
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)4,926,405,6585.11% (+0.14)4,789,489,7084.97% (-1.75)4,789,489,7086.72% (+6.72)0 0 0 0
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)4,926,405,6575.11% (+0.14)4,789,489,7074.97% (-1.75)4,789,489,7076.72% (+6.72)0 0 0 0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,155,143,4134.31% (+0.16)4,000,963,5644.15% (-8.16)8,767,729,29412.31% (+2.28)4,399,411,93510.03% (-0.32)4,538,126,11510.35% (+0.22)4,440,084,85210.13% (-1.37)5,043,971,03211.50%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED1,556,832,9441.62% (+0.10)1,468,231,4441.52% (-0.31)1,305,880,9301.83% (+0.05)782,466,4441.78% (+0.12)729,645,9441.66% (-0.05)749,436,0441.71% (-0.39)920,694,1782.10%
9GIC PRIVATE LIMITED842,598,0990.87% (-0.13)966,989,1231.00% (-0.35)965,022,5671.35% (+0.83)225,924,7320.52% (+0.52)0 0 0
10STATE STREET EUROPE LIMITED788,884,9290.82% (+0.06)729,513,2980.76% (-0.21)691,530,2780.97% (+0.05)401,494,4730.92% 403,891,4070.92% (+0.05)383,501,6440.87% (-0.13)440,049,4461.00%
11นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ699,954,2470.73% (+0.03)676,954,2470.70% (-0.20)640,954,2470.90% (-0.54)633,000,0001.44% (-0.01)638,000,0001.45% (+0.04)618,000,0001.41% (+0.13)560,000,0001.28%
12MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK633,600,0000.66% 633,600,0000.66% (+0.66)0 0 0 0 0
13N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5563,840,7790.59% 563,787,4000.59% (-0.19)555,189,0000.78% (+0.15)277,659,0000.63% (-0.63)553,689,0001.26% (+0.02)542,441,7001.24% (+1.24)0
14กองทัพบก546,487,8600.57% 546,487,8600.57% (-0.20)546,487,8600.77% (-0.48)546,487,8601.25% 546,487,8601.25% 546,487,8601.25% 546,489,8601.25%
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 (-1.23)537,705,3641.23% (+1.23)0 0 0
16THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 0 (-1.06)464,216,1001.06% (-0.03)476,900,5001.09% (+0.04)460,785,0981.05%
17กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 (-0.53)233,765,4000.53% (-0.38)397,110,2000.91%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.75)328,328,1000.75%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง