คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TLHPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888
โทรสาร 0-2659-8860-1
เว๊บไซต์ www.one-asset.com
ราคาหุ้น 7.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 172,000,000
No. ShareHolder (TLHPF) วันที่ 04/03/21 วันที่ 19/10/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 30/07/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด43,000,00025.00% 43,000,00025.00% 43,000,00025.00% 43,000,00025.00% 43,000,00025.00% 43,000,00025.00%
2สำนักงานประกันสังคม39,185,70022.78% 39,185,70022.78% 39,185,70022.78% (-2.28)43,103,60025.06% 43,103,60025.06% 43,123,60025.06%
3บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,081,6009.93% 17,081,6009.93% 17,081,6009.93% 17,081,6009.93% 17,081,6009.93% (-0.09)17,276,20010.02%
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,000,0006.40% 11,000,0006.40% 11,000,0006.40% 11,000,0006.40% 11,000,0006.40% 11,000,0006.40%
5บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,800,0005.70% 9,800,0005.70% 9,800,0005.70% (+0.41)9,100,8005.29% (+0.08)8,960,0005.21% (-0.20)9,300,0005.41%
6บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,800,0003.37% 5,800,0003.37% 5,800,0003.37% (+1.35)3,466,9002.02% (+0.64)2,368,3001.38% (+0.59)1,352,4000.79%
7บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,797,9002.79% (-0.08)4,931,3002.87% (-0.04)5,000,0002.91% 5,000,0002.91% 5,000,0002.91% 5,000,0002.91%
8บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,038,0001.77% 3,038,0001.77% 3,038,0001.77% 3,038,0001.77% 3,038,0001.77% 3,038,0001.77%
9บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)2,300,0001.34% 2,300,0001.34% 2,300,0001.34% (+0.18)2,000,0001.16% 2,000,0001.16% (+1.16)0
10บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,000,0001.16% 2,000,0001.16% 2,000,0001.16% 2,000,0001.16% 2,000,0001.16% 2,000,0001.16%
11บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.86)1,477,0000.86% (-0.03)1,529,7000.89% 1,529,7000.89%
12บริษัท เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.16)2,000,0001.16%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง