ข้อมูลหุ้น TKT

บริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719
โทรสาร 0-2212-4864
เว๊บไซต์ www.tkrungthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน