ข้อมูลหุ้น TKS

บริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 30/88 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2784-5888 (50 คู่สาย)
โทรสาร 0-2784-5858, 0-2784-5860
เว๊บไซต์ http://www.tks.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน