คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKN

บริษัท บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2984-0666
โทรสาร 0-2984-0118
เว๊บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ราคาหุ้น 11.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,379,839,019
No. ShareHolder (TKN) ข้อมูลประจำวันที่ 24/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง360,000,00026.09%4,032,000,000-450,000,000
2นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์331,040,70023.99%3,707,655,840-413,800,875
3นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี78,080,6205.66%874,502,944-97,600,775
4น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์71,500,0005.18%800,800,000-89,375,000
5นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์70,900,0005.14%794,080,000-88,625,000
6STATE STREET EUROPE LIMITED36,138,9572.62%404,756,318-45,173,696
7กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว16,669,6001.21%186,699,520-20,837,000
8นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์16,550,0001.20%185,360,000-20,687,500
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,352,4231.11%171,947,138-19,190,529
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,408,3940.83%127,774,013-14,260,493
11กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9,213,2000.67%103,187,840-11,516,500
12HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND7,852,6820.57%87,950,038-9,815,853
13นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล7,647,9000.55%85,656,480-9,559,875
14นาย สุระ คณิตทวีกุล7,222,4000.52%80,890,880-9,028,000
15นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล7,200,0000.52%80,640,000-9,000,000
16นาย พะเนียง พงษธา7,060,5000.51%79,077,600-8,825,625
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง