คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKN

บริษัท บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2984-0666
โทรสาร 0-2984-0118
เว๊บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ราคาหุ้น 10.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,379,839,019
No. ShareHolder (TKN) วันที่ 14/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง360,000,00026.09% 360,000,00026.09%
2นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์343,944,50024.92% (+0.93)331,040,70023.99%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด77,353,8445.61% (+4.50)15,352,4231.11%
4น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์72,500,0005.25% (+0.07)71,500,0005.18%
5นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์70,900,0005.14% 70,900,0005.14%
6STATE STREET EUROPE LIMITED21,131,5001.53% (-1.09)36,138,9572.62%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,497,6940.98% (+0.15)11,408,3940.83%
8บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก10,004,1000.72% (+0.72)0
9นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา10,000,0000.72% (+0.72)0
10นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล9,014,8000.65% (+0.10)7,647,9000.55%
11กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว7,413,5000.54% (-0.67)16,669,6001.21%
12นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 (-5.66)78,080,6205.66%
13นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 (-1.20)16,550,0001.20%
14กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.67)9,213,2000.67%
15HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND0 (-0.57)7,852,6820.57%
16นาย สุระ คณิตทวีกุล0 (-0.52)7,222,4000.52%
17นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล0 (-0.52)7,200,0000.52%
18นาย พะเนียง พงษธา0 (-0.51)7,060,5000.51%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง