คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKN

บริษัท บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2984-0666
โทรสาร 0-2984-0118
เว๊บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ราคาหุ้น 8.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,379,839,019
No. ShareHolder (TKN) ข้อมูลประจำวันที่ 14/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง360,000,00026.09%2,988,000,000+126,000,000
2นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์343,944,50024.92%2,854,739,350+120,380,575
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด77,353,8445.61%642,036,905+27,073,845
4น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์72,500,0005.25%601,750,000+25,375,000
5นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์70,900,0005.14%588,470,000+24,815,000
6STATE STREET EUROPE LIMITED21,131,5001.53%175,391,450+7,396,025
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,497,6940.98%112,030,860+4,724,193
8บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก10,004,1000.72%83,034,030+3,501,435
9นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา10,000,0000.72%83,000,000+3,500,000
10นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล9,014,8000.65%74,822,840+3,155,180
11กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว7,413,5000.54%61,532,050+2,594,725
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง