คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TKN

บริษัท บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2984-0666
โทรสาร 0-2984-0118
เว๊บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ราคาหุ้น 10.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,379,839,019
No. ShareHolder (TKN) ข้อมูลประจำวันที่ 24/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง360,000,00026.09%3,600,000,000-54,000,000
2นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์331,040,70023.99%3,310,407,000-49,656,105
3นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี78,080,6205.66%780,806,200-11,712,093
4น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์71,500,0005.18%715,000,000-10,725,000
5นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์70,900,0005.14%709,000,000-10,635,000
6STATE STREET EUROPE LIMITED36,138,9572.62%361,389,570-5,420,844
7กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว16,669,6001.21%166,696,000-2,500,440
8นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์16,550,0001.20%165,500,000-2,482,500
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,352,4231.11%153,524,230-2,302,863
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,408,3940.83%114,083,940-1,711,259
11กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9,213,2000.67%92,132,000-1,381,980
12HSBC BANK PLC AS TRUSTEE FOR PUTM BOTHWELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND7,852,6820.57%78,526,820-1,177,902
13นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล7,647,9000.55%76,479,000-1,147,185
14นาย สุระ คณิตทวีกุล7,222,4000.52%72,224,000-1,083,360
15นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล7,200,0000.52%72,000,000-1,080,000
16นาย พะเนียง พงษธา7,060,5000.51%70,605,000-1,059,075
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง