ข้อมูลหุ้น TKC

บริษัท บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2401-8222
โทรสาร 0-2940-9868
เว๊บไซต์ www.tkc-services.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน