คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TISCO

บริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6888
โทรสาร 0-2633-6880
เว๊บไซต์ http://www.tisco.co.th
ราคาหุ้น 72.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 800,690,410
No. ShareHolder (TISCO) วันที่ 28/04/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 30/04/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด85,834,01210.72% (-1.37)96,781,79012.09% (-1.25)106,780,07413.34% (-3.01)130,868,32516.35%
2CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.80,065,32010.00% 80,065,32010.00% 80,065,32010.00% 80,065,32010.00%
3TOKYO CENTURY CORPORATION39,482,7674.93% 39,482,7674.93% 39,482,7674.93% (+4.93)0
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED38,689,8054.83% (-0.79)44,982,6055.62% (-0.83)51,678,8976.45% (-0.92)58,983,1057.37%
5STATE STREET EUROPE LIMITED27,664,7763.46% (-3.07)52,268,0986.53% (+1.85)37,508,0504.68% (-0.65)42,654,7995.33%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล15,606,5001.95% (-0.27)17,748,7002.22% (-0.56)22,279,6002.78% (+2.21)4,525,4000.57%
7สำนักงานประกันสังคม14,862,5301.86% 14,862,5301.86% (-1.27)25,051,3303.13% (+0.01)24,942,5303.12%
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED7,468,2000.93% 7,468,2000.93% (-0.67)12,799,4701.60% (+0.29)10,488,4001.31%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,841,6091.23% (+0.14)8,764,9411.09% (-0.35)11,562,2841.44% (-1.24)21,495,9332.68%
10นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร8,167,9001.02% 8,167,9001.02% (+1.02)0 0
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล7,598,9500.95% (-0.18)9,032,1501.13% (-0.35)11,884,3501.48% (+1.48)0
12บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,429,0000.93% (+0.25)5,429,0000.68% (+0.06)4,929,0000.62% (-0.05)5,329,0000.67%
13THE BANK OF NEW YORK MELLON5,988,3560.75% (-0.50)10,024,6021.25% (+0.36)7,108,0760.89% (+0.31)4,665,1600.58%
14นาง ดวงใจ วลัยเสถียร5,830,0000.73% (+0.21)4,177,4000.52% (+0.52)0 0
15STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,409,5950.68% (-0.07)5,975,1950.75% (-0.26)8,112,3851.01% (-0.65)13,264,0161.66%
16NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,219,1500.65% (-0.06)5,699,6500.71% (+0.08)5,011,4200.63% (+0.63)0
17J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND5,037,5300.63% (-0.01)5,145,4300.64% (-0.15)6,349,2300.79% (+0.79)0
18กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,880,4000.61% (-0.02)5,073,2000.63% (-0.46)8,726,7001.09% (+0.43)5,285,8000.66%
19นาย สุวรรณ วลัยเสถียร4,500,1770.56% 4,500,1770.56% (+0.56)0 0
20SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,444,4120.56% (-0.04)4,832,9120.60% (-0.02)4,962,3090.62% (-1.15)14,206,0171.77%
21กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ4,435,9900.55% (-0.08)5,024,7900.63% (-0.12)6,039,2900.75% (+0.75)0
22นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์4,007,6300.50% (+0.50)0 0 0
23นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล0 (-1.51)12,107,1001.51% (-0.07)12,688,8001.58% 12,688,0001.58%
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 (-1.18)9,482,1491.18% (+0.32)6,911,1100.86% (-0.02)7,026,0800.88%
25RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 (-0.50)4,006,6680.50% (+0.50)0 0
26นาย ชาลี วลัยเสถียร0 0 (-1.40)11,239,5421.40% (+0.07)10,686,5421.33%
27บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.69)5,561,5000.69% (+0.69)0
28HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A0 0 (-0.69)5,545,8560.69% (+0.69)0
29BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH0 0 (-0.60)4,800,0000.60% (-0.12)5,800,0000.72%
30BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG0 0 (-0.57)4,565,5900.57% (-1.27)14,710,5901.84%
31บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.52)4,124,8500.52% (+0.52)0
32SATHINEE CO.,LTD.0 0 0 (-4.93)39,482,7674.93%
33EUROCLEAR NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.90)7,234,1000.90%
34THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 (-0.84)6,689,5600.84%
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-0.58)4,616,2900.58%
36HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A0 0 0 (-0.54)4,340,9700.54%
37HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 (-0.53)4,250,3000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง