คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TISCO

บริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6888
โทรสาร 0-2633-6880
เว๊บไซต์ http://www.tisco.co.th
ราคาหุ้น 69.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 800,450,330
No. ShareHolder (TISCO) วันที่ 30/04/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด106,780,07413.34% (-3.01)130,868,32516.35%
2CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.80,065,32010.00% 80,065,32010.00%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED51,678,8976.45% (-0.92)58,983,1057.37%
4TOKYO CENTURY CORPORATION39,482,7674.93% (+4.93)0
5STATE STREET EUROPE LIMITED37,508,0504.68% (-0.65)42,654,7995.33%
6สำนักงานประกันสังคม25,051,3303.13% (+0.01)24,942,5303.12%
7กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล22,279,6002.78% (+2.21)4,525,4000.57%
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED12,799,4701.60% (+0.29)10,488,4001.31%
9นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล12,688,8001.58% 12,688,0001.58%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล11,884,3501.48% (+1.48)0
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED11,562,2841.44% (-1.24)21,495,9332.68%
12นาย ชาลี วลัยเสถียร11,239,5421.40% (+0.07)10,686,5421.33%
13กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล8,726,7001.09% (+0.43)5,285,8000.66%
14STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY8,112,3851.01% (-0.65)13,264,0161.66%
15THE BANK OF NEW YORK MELLON7,108,0760.89% (+0.31)4,665,1600.58%
16NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC6,911,1100.86% (-0.02)7,026,0800.88%
17J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND6,349,2300.79% (+0.79)0
18กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,039,2900.75% (+0.75)0
19บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,561,5000.69% (+0.69)0
20HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A5,545,8560.69% (+0.69)0
21NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,011,4200.63% (+0.63)0
22SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,962,3090.62% (-1.15)14,206,0171.77%
23บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,929,0000.62% (-0.05)5,329,0000.67%
24BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,800,0000.60% (-0.12)5,800,0000.72%
25BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG4,565,5900.57% (-1.27)14,710,5901.84%
26บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,124,8500.52% (+0.52)0
27SATHINEE CO.,LTD.0 (-4.93)39,482,7674.93%
28EUROCLEAR NOMINEES LIMITED0 (-0.90)7,234,1000.90%
29THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.84)6,689,5600.84%
30กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 (-0.58)4,616,2900.58%
31HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A0 (-0.54)4,340,9700.54%
32HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.53)4,250,3000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง