ข้อมูลหุ้น TIPCO

บริษัท บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-273-6200
โทรสาร 0-2271-4304,0-2271-1600
เว๊บไซต์ http://www.tipco.net
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน