คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TIP

บริษัท บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2239-2200
โทรสาร 0-2239-2049
เว๊บไซต์ www.dhipaya.co.th
ราคาหุ้น 22.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 600,150,038
No. ShareHolder (TIP) วันที่ 16/03/20 วันที่ 12/09/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)80,000,00013.33% 80,000,00013.33% 80,000,00013.33% 80,000,00013.33%
2ธนาคาร ออมสิน67,200,00011.20% 67,200,00011.20% 67,200,00011.20% 67,200,00011.20%
3ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)60,000,00010.00% 60,000,00010.00% 60,000,00010.00% 60,000,00010.00%
4บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)59,920,4009.99% 59,920,4009.99% 59,920,4009.99% 59,920,4009.99%
5กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ44,236,4007.37% 44,236,4007.37% 44,236,4007.37% 44,236,4007.37%
6นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์12,485,0002.08% 12,485,0002.08% 12,485,0002.08% 12,485,0002.08%
7น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์11,674,0001.95% 11,674,0001.95% 11,674,0001.95% 11,674,0001.95%
8บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด9,155,7501.53% 9,155,7501.53% 9,155,7501.53% 9,155,7501.53%
9นาย กิตติธัช ธนะรัชต์8,687,5001.45% 8,687,5001.45% 8,687,5001.45% 8,687,5001.45%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,192,5011.37% (+0.10)7,590,1711.27% (+0.02)7,484,3431.25% (-0.38)9,758,9621.63%
11นาง ยุพรัตน์ จันทร์เจริญโรจ7,424,0001.24% 7,424,0001.24% 7,424,0001.24% 7,424,0001.24%
12พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์7,424,0001.24% 7,424,0001.24% 7,424,0001.24% 7,424,0001.24%
13นาย วิชัย มิตรสันติสุข7,400,0001.23% 7,400,0001.23% 7,400,0001.23% 7,400,0001.23%
14นาย มิน เธียรวร7,020,0001.17% (+0.06)6,650,0001.11% (+0.28)5,000,0000.83% (+0.83)0
15นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ7,000,0001.17% 7,000,0001.17% 7,000,0001.17% 7,000,0001.17%
16นาย ปีติชา ผาสุพงษ์4,279,6000.71% 4,274,0000.71% 4,274,0000.71% 4,274,0000.71%
17EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT3,297,9000.55% (+0.01)3,239,7000.54% (+0.01)3,200,0000.53% 3,200,0000.53%
18นาย ก้องภพ ลิมทรง3,122,5000.52% 3,122,5000.52% 3,122,5000.52% 3,122,5000.52%
19บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด0 0 (-0.50)3,000,3000.50% (+0.50)0
ทิพยประกันภัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)KKP -ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)SET461,137,750
2บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)QHPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์SET425,577,900
3บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)EGATIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยSET363,777,480
4บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทSET350,398,755
5บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)QH -บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET310,438,656
6บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)POPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศSET237,128,100
7บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET144,110,736
8บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)KGI -บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET144,045,872
9บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)AIMIRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรทSET70,314,200
10บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET68,103,360
11บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SUPEREIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีSET50,836,800
12บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)MODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET47,608,304
13บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET29,183,985
Total2,702,661,898
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง