คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TIGER

บริษัท บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2886-7608
โทรสาร 0-2886-7609
เว๊บไซต์ www.thaienger.com
ราคาหุ้น 2.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 459,974,578
No. ShareHolder (TIGER) วันที่ 15/03/21 วันที่ 26/05/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 18/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์201,560,86043.82% (-0.04)201,760,86043.86% (+0.01)201,729,36043.85% (+0.62)198,879,36043.23% (+0.06)198,579,36043.17%
2นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์129,986,54028.26% 129,981,54028.26% (+0.10)129,536,24028.16% (-0.62)132,386,24028.78% 132,386,24028.78%
3นาย อนุรักษ์ เทียนทอง13,173,0002.86% 13,173,0002.86% 13,173,0002.86% (+2.86)0 0
4นาย บดี เทียนทอง13,162,6002.86% 13,162,6002.86% 13,162,6002.86% (+2.86)0 (-1.55)7,133,0001.55%
5นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)13,162,2002.86% (+2.86)0 0 0 0
6นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)13,162,2002.86% (+2.86)0 0 0 0
7น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)13,162,2002.86% (+2.86)0 0 0 0
8น.ส. จันทนา ยุวถาวร13,162,1002.86% 13,162,1002.86% 13,162,1002.86% (+2.86)0 0
9นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)13,161,7002.86% (+2.86)0 0 0 0
10นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์7,000,0001.52% (-0.33)8,503,2001.85% 8,503,8001.85% (-1.10)13,590,7002.95% (+1.47)6,794,4001.48%
11นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-2.86)13,162,2002.86% 13,162,2002.86% 13,162,2002.86% (+2.86)0
12นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-2.86)13,162,2002.86% 13,162,2002.86% 13,162,2002.86% (+2.86)0
13น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-2.86)13,162,2002.86% 13,162,2002.86% 13,162,2002.86% (+2.86)0
14นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-2.86)13,161,7002.86% 13,161,7002.86% 13,161,7002.86% (+2.86)0
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-1.16)5,338,4001.16% 5,345,6001.16% (-0.21)6,292,2001.37% (+1.37)0
16นาย บดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-2.86)13,162,6002.86% (+2.86)0
17น.ส. จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-2.86)13,162,1002.86% (+2.86)0
18น.ส. พิไลพิศ อัศวสุวรรณ์0 0 0 (-0.73)3,375,0000.73% (+0.73)0
19นาย เธียรชัย ลีสิรวงศ์0 0 0 (-0.71)3,258,2000.71% (+0.71)0
20นาย วีระ สิงห์วิศิษฏ์0 0 0 (-0.62)2,840,0000.62% (+0.62)0
21นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์0 0 0 0 (-1.55)7,133,0001.55%
22นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร0 0 0 0 (-1.55)7,133,0001.55%
23นาง สกลภณิดา นันทศรี0 0 0 0 (-1.55)7,133,0001.55%
24นางสาว จีรวรรณ โชคดำรงสุข0 0 0 0 (-1.55)7,133,0001.55%
25นาย จันทนา ยุวถาวร0 0 0 0 (-1.55)7,133,0001.55%
26นาย ชำนาญ คงถาวร0 0 0 0 (-1.23)5,665,6001.23%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง