คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น THREL

บริษัท บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2666-9000
โทรสาร 0-2277-6227
เว๊บไซต์ www.thairelife.co.th
ราคาหุ้น 2.22
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 599,974,554
No. ShareHolder (THREL) วันที่ 03/09/19 วันที่ 30/04/19 วันที่ 04/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)60,597,43010.10% 60,597,43010.10% (-4.72)88,897,43014.82%
2กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว34,030,5005.67% 34,030,5005.67% 34,030,5005.67%
3กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท18,914,9133.15% 18,914,9133.15% (+3.15)0
4กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว17,124,6032.85% (-0.21)18,340,1033.06% (+3.06)0
5BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH6,778,8081.13% (-0.30)8,568,0241.43% (+0.24)7,118,0241.19%
6กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ16,230,5292.71% (-0.13)17,038,4292.84% (+2.84)0
7N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,463,2002.41% 14,461,4002.41% (-0.22)15,797,3002.63%
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,250,1002.21% 13,250,1002.21% 13,250,1002.21%
9บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)10,744,8001.79% 10,744,8001.79% (+0.06)10,404,8001.73%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,743,5571.62% (-0.13)10,479,9571.75% (-0.10)11,110,0511.85%
11HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES9,000,0001.50% 9,000,0001.50% 9,000,0001.50%
12นาย มิน เธียรวร8,600,0001.43% (+0.56)5,200,0000.87% (+0.87)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ8,234,4001.37% 8,234,4001.37% 8,234,4001.37%
14กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ8,036,0211.34% 8,036,0211.34% (+1.34)0
15บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,500,0001.25% 7,500,0001.25% (+0.50)4,500,0000.75%
16นาย พรเทพ พรประภา7,000,0001.17% 7,000,0001.17% (+1.17)0
17กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ6,875,2001.15% 6,875,2001.15% 6,875,2001.15%
18น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด6,575,0001.10% (+1.10)0 0
19บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)6,125,4001.02% 6,125,4001.02% (+1.02)0
20กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ5,916,5000.99% 5,916,5000.99% 5,916,5000.99%
21นาย กีรติ พานิชชีวะ5,179,5000.86% 5,179,5000.86% (+0.86)0
22นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์4,499,9000.75% (-0.04)4,714,9000.79% 4,714,9000.79%
23กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม4,298,6000.72% 4,298,6000.72% 4,298,6000.72%
24บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,280,0000.71% 4,280,0000.71% 4,280,0000.71%
25นาย วิชัย มิตรสันติสุข4,166,7000.69% 4,166,7000.69% (-0.07)4,551,0000.76%
26กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล4,034,6000.67% 4,034,6000.67% 4,034,6000.67%
27นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี3,800,0000.63% 3,800,0000.63% (+0.63)0
28นาย ณัชชัย ถาวรธวัช3,641,6000.61% 3,641,6000.61% (+0.09)3,140,0000.52%
29BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH3,639,3900.61% (-0.23)5,048,4900.84% 5,048,4900.84%
30กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า3,592,7000.60% (-0.20)4,772,7000.80% 4,772,7000.80%
31EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT3,561,2000.59% (+0.03)3,356,5000.56% (+0.01)3,281,3000.55%
32กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์3,337,5000.56% 3,337,5000.56% 3,337,5000.56%
33บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด3,300,0000.55% 3,300,0000.55% (+0.55)0
34กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ3,273,4000.55% (+0.55)0 0
35กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ3,222,7000.54% 3,222,7000.54% (+0.54)0
36น.ส. บุญสิตา ภววงษ์ศักดิ์3,200,0000.53% 3,200,0000.53% 3,200,0000.53%
37นาย พีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร3,126,7000.52% 3,126,7000.52% 3,126,7000.52%
38กองทุนเปิด บัวแก้ว0 (-0.82)4,915,9000.82% 4,915,9000.82%
39THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.56)3,376,3000.56% (-0.22)4,680,9000.78%
40กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 (-3.61)21,649,3293.61%
41กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 (-3.54)21,255,3133.54%
42กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 (-3.06)18,340,1033.06%
43กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-1.60)9,589,7211.60%
44บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 0 (-1.02)6,125,4001.02%
ไทยรีประกันชีวิต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)BRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET17,400,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง