ข้อมูลหุ้น THREL

บริษัท บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2666-9000
โทรสาร 0-2277-6227
เว๊บไซต์ www.thairelife.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน