ข้อมูลหุ้น THRE

บริษัท บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2660-6111, 0-2666-8088
โทรสาร 0-2660-6100, 0-2666-8080
เว๊บไซต์ www.thaire.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน