คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น THIP

บริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8333
โทรสาร 0-2617-6868-70
เว๊บไซต์ www.thantawan.com
ราคาหุ้น 31.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 80,005,320
No. ShareHolder (THIP) วันที่ 06/05/21 วันที่ 19/03/21 วันที่ 24/08/20 วันที่ 05/06/20 วันที่ 16/04/20 วันที่ 20/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทานตะวัน จำกัด45,115,00056.39% 45,115,00056.39% 45,115,00056.39% 45,115,00056.39% 45,115,00056.39% 45,115,00056.39% 45,115,00056.39% 45,115,00056.39%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,479,25014.35% (+0.01)11,475,35014.34% (-0.02)11,485,18214.36% (-0.06)11,536,08714.42% (+0.08)11,474,98714.34% (+0.06)11,423,58714.28% (+1.80)9,982,68712.48% (-1.78)11,406,50014.26%
3MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)3,849,0004.81% 3,849,0004.81% 3,849,0004.81% 3,849,0004.81% 3,849,0004.81% 3,849,0004.81% 3,849,0004.81% 3,849,0004.81%
4นาย สมเกียรติ ลิมทรง1,125,0001.41% 1,125,0001.41% 1,125,0001.41% 1,125,0001.41% 1,125,0001.41% 1,125,0001.41% 1,125,0001.41% 1,125,0001.41%
5นาย ประเสริฐ คงรักเกียรติยศ1,080,0001.35% (+0.03)1,057,0001.32% (+0.04)1,027,0001.28% (+0.05)981,6001.23% (-0.01)995,0001.24% (-0.04)1,026,0001.28% (-0.13)1,128,0001.41% (-0.02)1,147,5001.43%
6UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED1,025,2001.28% 1,025,2001.28% 1,025,2001.28% 1,025,2001.28% 1,025,2001.28% 1,027,7001.28% (+1.28)0 0
7นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ950,0001.19% 950,0001.19% (-0.01)960,0001.20% 960,0001.20% 960,0001.20% 960,0001.20% (+1.20)0 0
8MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)842,0001.05% 842,0001.05% 842,0001.05% 842,0001.05% 842,0001.05% 842,0001.05% 842,0001.05% 842,0001.05%
9น.ส. อุไรวรรณ บวรกีรติขจร712,9000.89% 712,9000.89% 712,9000.89% 712,9000.89% 712,9000.89% 712,9000.89% 712,9000.89% (-0.01)720,0000.90%
10นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ630,0000.79% 630,0000.79% (+0.01)620,0000.78% 620,0000.78% 620,0000.78% (+0.01)614,0000.77% (+0.07)561,0000.70% (+0.03)533,2000.67%
11นาย ธีระวุฒิ นวลแสง0 0 (-0.65)519,4000.65% (-0.10)600,9000.75% (-0.03)626,8000.78% (+0.01)616,8000.77% (-0.03)643,0000.80% (-0.02)652,9000.82%
12นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ0 0 (-0.65)516,3000.65% 522,0000.65% (-0.13)625,5000.78% (+0.03)600,0000.75% (+0.75)0 0
13น.ส. ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ0 0 (-0.53)420,5000.53% 420,0000.53% 420,0000.53% (+0.01)415,5000.52% (+0.52)0 0
14DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS0 0 0 0 0 0 (-1.18)947,1001.18% (+0.54)511,0000.64%
15นาง อัมพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์0 0 0 0 0 0 (-0.51)410,0000.51% 410,0000.51%
16นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์0 0 0 0 0 0 0 (-1.56)1,248,5001.56%
17นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)525,5000.66%
18นาง นิภา อภิรติกุล0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)500,0000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง