ข้อมูลหุ้น THIP

บริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8333
โทรสาร 0-2617-6868-70
เว๊บไซต์ www.thantawan.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน