ข้อมูลหุ้น THG

บริษัท บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2487-2000
โทรสาร 0-2159-0336
เว๊บไซต์ http://www.thg.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน