ข้อมูลหุ้น THE

บริษัท บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 1401 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2894-8889-90
โทรสาร 0-2408-0272-4
เว๊บไซต์ www.thesteel.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน