คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น THCOM

บริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-0736-49
โทรสาร 0-2591-0705, 0-2299-5252
เว๊บไซต์ www.thaicom.net
ราคาหุ้น 10.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,096,209,419
No. ShareHolder (THCOM) วันที่ 19/02/21 วันที่ 18/06/20 วันที่ 26/02/20 วันที่ 22/02/19 วันที่ 05/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)450,870,93441.13% 450,870,93441.13% 450,870,93441.13% 450,870,93441.13% (-0.01)450,870,93441.14%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด30,412,8802.77% (-0.29)33,574,9963.06% (+0.41)29,073,6642.65% (-0.65)36,159,1623.30% (-0.83)45,310,7994.13%
3นาย วชิระ ทยานาราพร28,000,0002.55% (+0.04)27,500,0002.51% (+0.37)23,450,0002.14% (+0.61)16,800,0001.53% (+1.02)5,555,5000.51%
4นาย ชวลิต วิสราญกุล24,027,7002.19% (+0.32)20,457,7001.87% (+0.16)18,717,7001.71% (+0.68)11,328,7001.03% (+1.03)0
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED18,390,1901.68% (-0.21)20,769,9151.89% (+0.09)19,777,1151.80% (-0.10)20,808,2771.90% (+0.41)16,322,5771.49%
6นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา18,150,0001.66% 18,150,0001.66% 18,150,0001.66% 18,150,0001.66% (+0.05)17,613,0001.61%
7นาย สงกรานต์ รุกขรัตน์13,653,0001.25% (+0.50)8,211,8000.75% (+0.12)6,911,8000.63% (+0.13)5,518,0000.50% (+0.50)0
8N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 17,130,9250.65% (-0.61)13,864,0001.26% (+0.06)13,144,0001.20% (+1.20)0 0
9นาย กิตติ งามมหรัตน์6,834,0000.62% (+0.02)6,596,5000.60% (+0.07)5,794,9000.53% (+0.02)5,545,7000.51% (-0.01)5,657,0000.52%
10นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล5,893,1000.54% (+0.54)0 0 0 0
11CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC0 (-1.40)15,300,0001.40% 15,300,0001.40% (-0.02)15,520,0001.42% 15,520,0001.42%
12นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล0 (-1.27)13,911,8001.27% (+1.27)0 0 0
13CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 (-0.76)8,281,5000.76% 8,281,5000.76% 8,281,5000.76% 8,281,5000.76%
14นาง วาสนา นิรันดร์กุล0 (-0.68)7,500,0000.68% (-0.43)12,137,5001.11% (+1.11)0 0
15นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข0 (-0.61)6,721,1000.61% (+0.61)0 0 0
16EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.58)6,319,3000.58% (-0.03)6,636,5000.61% (+0.10)5,621,3000.51% (+0.51)0
17น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล0 (-0.52)5,733,7000.52% 5,733,7000.52% 5,733,7000.52% 5,733,7000.52%
18STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-3.20)35,073,1373.20% (-3.28)71,021,9666.48% (-0.92)81,100,1667.40%
19NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 0 (-0.56)6,158,9000.56% (-0.06)6,839,5000.62%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง