ข้อมูลหุ้น THAI

บริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1000, 0-2025-1000
โทรสาร 0-2513-0203
เว๊บไซต์ http://www.thaiairways.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน