ข้อมูลหุ้น TGH

บริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2631-1311
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.tgh.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน