คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TGH

บริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2631-1311
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.tgh.co.th
ราคาหุ้น 30.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 752,097,831
No. ShareHolder (TGH) วันที่ 16/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด338,444,02445.00%
2บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด236,126,77831.40%
3บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด37,500,0004.99%
4บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด37,367,0004.97%
5บริษัท สินธนรัตน์ จำกัด37,000,0004.92%
6UBS AG SINGAPORE BRANCH33,437,1444.45%
7DBS BANK LTD22,618,8003.01%
8บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,600,0000.48%
9สำนักงานพระคลังข้างที่765,6720.10%
10ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม648,4940.09%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง