คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFMAMA

บริษัท บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2374-4730
โทรสาร 0-2374-7743
เว๊บไซต์ http://www.mama.co.th
ราคาหุ้น 198.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 329,662,335
No. ShareHolder (TFMAMA) วันที่ 01/07/20 วันที่ 01/04/20 วันที่ 24/04/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 03/10/19 วันที่ 12/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)83,569,40225.35% (+0.01)83,562,20225.34% (-0.01)83,569,40225.35% (+0.11)83,219,40225.24% (-0.01)83,254,00225.25% (+0.08)82,994,20225.17%
2NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84%
3นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,173,6056.73%
4นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน21,862,0346.63% 21,862,0346.63% 21,862,0346.63% (+0.03)21,751,3346.60% 21,751,3346.60% 21,751,3346.60%
5NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18%
6บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31%
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95%
8นาย กำธร ตติยกวี5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76%
9บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67%
10บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25%
11บริษัท โชควัฒนา จำกัด4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23%
12นาย กัมพล ตติยกวี4,011,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% (+0.01)3,991,4321.21%
13นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01%
14บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96%
15น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94%
16นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93%
17น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93%
18นาย เพชร พะเนียงเวทย์3,063,1460.93% 3,072,7460.93% 3,072,7460.93% 3,062,7460.93% 3,062,7460.93% 3,062,7460.93%
19นาย พจน์ พะเนียงเวทย์3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93%
20น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93%
21นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93%
22บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92%
23นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91%
24นาย กำจร ตติยกวี2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91%
25บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89%
26นาง สุภาวดี ตติยกวี2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80%
27นาง มยุรี ตติยกวี2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77%
28นาง วิรัชดา ตติยกวี2,289,1490.69% 2,289,1490.69% 2,289,1490.69% (+0.69)0 0 0
29บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60%
30นาง รัตนา พะเนียงเวทย์1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50%
31นาง วรรณี ตติยกวี0 0 0 (-1.06)3,505,1761.06% (+0.06)3,305,1761.00% (-0.10)3,625,1761.10%
32นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 0 (-0.81)2,668,9460.81% 2,668,9460.81% 2,668,9460.81%
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET16,494,293,928
2บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET420,548,580
Total16,914,842,508
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง