คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFMAMA

บริษัท บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2374-4730
โทรสาร 0-2374-7743
เว๊บไซต์ http://www.mama.co.th
ราคาหุ้น 212.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 329,642,057
No. ShareHolder (TFMAMA) วันที่ 30/09/21 วันที่ 07/05/21 วันที่ 31/03/21 วันที่ 01/10/20 วันที่ 01/07/20 วันที่ 24/04/20 วันที่ 01/04/20 วันที่ 03/10/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 12/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)85,575,07825.96% (+0.30)84,587,17825.66% (+0.04)84,457,42125.62% (+0.24)83,686,62125.38% (+0.03)83,569,40225.35% 83,569,40225.35% (+0.01)83,562,20225.34% (+0.09)83,254,00225.25% (+0.01)83,219,40225.24% (+0.07)82,994,20225.17%
2NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84% 55,534,25316.84%
3นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,202,9056.73% 22,173,6056.73%
4นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน21,862,0346.63% 21,862,0346.63% 21,862,0346.63% 21,862,0346.63% 21,862,0346.63% 21,862,0346.63% 21,862,0346.63% (+0.03)21,751,3346.60% 21,751,3346.60% 21,751,3346.60%
5NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18% 10,470,2743.18%
6บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31% 7,602,3872.31%
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95% 6,431,1511.95%
8นาย กำธร ตติยกวี5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76% 5,792,5271.76%
9บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67% 5,521,0761.67%
10บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25% 4,135,6281.25%
11บริษัท โชควัฒนา จำกัด0 0 0 (-1.23)4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23% 4,062,6431.23%
12นาย กัมพล ตติยกวี0 0 0 (-1.22)4,031,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% 4,011,4321.22% (+0.01)3,991,4321.21%
13นาย นิติ โอสถานุเคราะห์0 0 0 (-1.01)3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01% 3,334,3361.01%
14บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด0 0 0 (-0.96)3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96% 3,161,1660.96%
15น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.94)3,110,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94% 3,100,9230.94%
16นาย เพชร พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.93)3,078,2460.93% 3,063,1460.93% 3,072,7460.93% 3,072,7460.93% 3,062,7460.93% 3,062,7460.93% 3,062,7460.93%
17นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.93)3,074,0510.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93% 3,072,3310.93%
18น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.93)3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93% 3,063,7100.93%
19นาย พจน์ พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.93)3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93% 3,058,5520.93%
20น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.93)3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93%
21นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์0 0 0 (-0.93)3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93% 3,058,5510.93%
22บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด0 0 0 (-0.92)3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92% 3,027,8200.92%
23นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 0 0 (-0.91)3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91% 3,004,3010.91%
24บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด0 0 0 (-0.89)2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89% 2,927,1280.89%
25นาง สุภาวดี ตติยกวี0 0 0 (-0.80)2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80% 2,631,9260.80%
26นาย กำจร ตติยกวี0 0 0 (-0.73)2,409,8240.73% (-0.18)2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91% 2,984,8240.91%
27นาง วิรัชดา ตติยกวี0 0 0 (-0.71)2,339,1490.71% (+0.02)2,289,1490.69% 2,289,1490.69% 2,289,1490.69% (+0.69)0 0 0
28นาง มยุรี ตติยกวี0 0 0 (-0.62)2,032,0750.62% (-0.15)2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77% 2,532,0750.77%
29บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 0 0 (-0.60)1,992,2480.60% (+0.60)0 0 0 0 0 0
30นาง รัตนา พะเนียงเวทย์0 0 0 (-0.50)1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50% 1,658,9550.50%
31บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 0 0 0 (-0.60)1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60% 1,992,2480.60%
32นาง วรรณี ตติยกวี0 0 0 0 0 0 0 (-1.00)3,305,1761.00% (-0.06)3,505,1761.06% (-0.04)3,625,1761.10%
33นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)2,668,9460.81% 2,668,9460.81% 2,668,9460.81%
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET16,318,822,716
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง