ข้อมูลหุ้น TFM

บริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3441-7222
โทรสาร 0-3441-7255
เว๊บไซต์ www.thaiunionfeedmill.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน