ข้อมูลหุ้น TFI

บริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2316-9558 , 0-2750-1350-67
โทรสาร 0-2316-9687,0-2316-6225
เว๊บไซต์ www.thaifilmind.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน