คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFG

บริษัท บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2513-8989
โทรสาร 0-2513-9060
เว๊บไซต์ www.tfg.co.th
ราคาหุ้น 4.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,607,973,661
No. ShareHolder (TFG) วันที่ 11/03/21 วันที่ 26/08/20 วันที่ 03/07/20 วันที่ 08/04/20 วันที่ 23/08/19 วันที่ 13/03/19 วันที่ 27/11/18 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด1,576,401,39628.11% (-2.13)1,695,683,25530.24% 1,695,683,25530.24% (-3.21)1,875,683,25533.45% (+2.50)1,735,383,25530.95% (-0.66)1,636,166,59631.61% (+0.47)1,592,166,59631.14% 1,592,166,59631.14%
2BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH440,000,0007.85% 440,000,0007.85% 440,000,0007.85% 440,000,0007.85% 440,000,0007.85% (+0.12)400,000,0007.73% (-0.09)400,000,0007.82% (+7.82)0
3นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ991,244,45917.68% (+0.67)953,730,87517.01% (+0.46)928,156,17516.55% (+0.03)926,336,97516.52% (-3.66)1,131,524,47520.18% (+0.47)1,020,455,13219.71% (+0.15)1,000,158,23219.56% (+0.04)998,204,83219.52%
4นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ303,288,0715.41% (-0.18)313,288,0715.59% 313,288,0715.59% 313,288,0715.59% (+0.40)291,288,0715.19% (+0.01)268,256,8715.18% (-0.07)268,256,8715.25% 268,256,8715.25%
5น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ195,054,3003.48% (+0.65)158,960,3002.83% 158,960,3002.83% 158,960,3002.83% (+1.54)72,491,7001.29% (-0.03)68,158,9001.32% (-0.01)68,000,0001.33% 68,000,0001.33%
6UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED192,496,3003.43% 192,496,3003.43% 192,496,3003.43% 192,496,3003.43% 192,496,3003.43% (-0.29)192,496,3003.72% (-0.04)192,496,3003.76% 192,496,3003.76%
7บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)184,099,1593.28% (+3.28)0 0 0 0 0 0 0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED51,209,6110.91% (-0.01)51,740,1110.92% 51,740,1110.92% (+0.06)48,454,6110.86% (-0.04)50,714,7110.90% (+0.19)36,539,1110.71% 36,227,1110.71% (+0.71)0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,187,0440.72% (-0.25)54,148,6540.97% (-0.12)60,842,6731.09% (+1.09)0 0 0 0 0
10EAST FOURTEEN LIMITED-FIDELITY CANADA CLEARING0 0 (-1.73)97,000,0001.73% (+1.73)0 0 0 0 0
11DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED0 0 (-0.78)43,701,4000.78% (+0.78)0 0 0 0 0
12บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.67)34,940,0000.67% (-0.01)34,940,0000.68% 34,940,0000.68%
13บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด0 0 0 0 0 0 (-0.54)27,785,6000.54% (-0.03)28,990,0000.57%
14NEWSAGA LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-18.97)970,000,00018.97%
15Star Capital (H.K.) Limited0 0 0 0 0 0 0 (-7.82)400,000,0007.82%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง