คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFFIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.tffif.com
ราคาหุ้น 8.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,570,000,000
No. ShareHolder (TFFIF) วันที่ 07/03/22 วันที่ 13/12/21 วันที่ 31/08/21 วันที่ 01/06/21 วันที่ 03/03/21 วันที่ 08/01/21 วันที่ 04/12/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 08/01/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 01/03/19 วันที่ 26/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00% 457,000,00010.00%
2บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)160,481,9003.51% (-0.46)181,335,3003.97% (-0.10)186,035,3004.07% (-0.02)186,736,2004.09% (+0.02)186,136,2004.07% (+0.01)185,736,2004.06% (+0.02)184,436,2004.04% (+0.05)182,385,3003.99% (+0.02)181,593,2003.97% (+0.13)175,642,2003.84% (+0.03)174,185,3003.81% (+0.05)171,713,4003.76% 172,000,0003.76% (+3.76)0
3มหาวิทยาลัยมหิดล119,377,1002.61% (-0.04)120,958,3002.65% 120,958,3002.65% (+0.16)113,958,3002.49% (+0.03)112,298,3002.46% (+0.03)110,898,3002.43% 110,898,3002.43% 110,898,3002.43% (-0.04)112,898,3002.47% 112,898,3002.47% (-0.11)117,898,3002.58% 117,898,3002.58% (+0.59)91,000,0001.99% (+0.11)86,000,0001.88%
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)113,398,8002.48% 113,398,8002.48% 113,398,8002.48% 113,398,8002.48% 113,398,8002.48% 113,398,8002.48% 113,398,8002.48% 113,398,8002.48% (+0.01)113,032,8002.47% 112,887,8002.47% (+0.03)111,517,2002.44% (+1.18)57,541,1001.26% (+1.26)0 0
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)106,208,1002.32% (+0.01)105,708,1002.31% (+0.01)105,238,1002.30% (+0.03)103,796,0002.27% 103,796,0002.27% (+0.11)98,816,0002.16% 98,816,0002.16% (+0.01)98,316,0002.15% (+0.04)96,300,0002.11% 96,300,0002.11% 96,300,0002.11% 96,300,0002.11% (+0.14)90,000,0001.97% (+1.97)0
6สำนักงานประกันสังคม89,808,4001.97% (+0.11)85,088,4001.86% (+0.05)82,527,3001.81% 82,527,3001.81% 82,527,3001.81% 82,527,3001.81% 82,527,3001.81% (-0.01)83,027,3001.82% 83,027,3001.82% (+0.20)73,974,0001.62% 73,974,0001.62% (+0.09)69,894,0001.53% 69,894,0001.53% 69,894,0001.53%
7บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)88,945,2001.95% 88,945,2001.95% 88,945,2001.95% 88,945,2001.95% 88,945,2001.95% 88,945,2001.95% 88,945,2001.95% (+0.28)76,500,0001.67% 76,500,0001.67% (+0.08)72,500,0001.59% (+0.06)70,000,0001.53% (+0.10)65,300,0001.43% (-0.15)72,000,0001.58% (+1.58)0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED73,994,4001.62% 73,994,4001.62% 73,994,4001.62% (+0.06)71,422,1001.56% 71,384,6001.56% 71,384,6001.56% 71,307,1001.56% 71,445,4001.56% (-0.11)76,296,0001.67% (+0.11)71,212,3001.56% 71,286,3001.56% (+0.03)69,731,6001.53% (+1.53)0 0
9สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% (+1.31)0 0 0 (-1.31)60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% 60,000,0001.31% (+1.31)0
10บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)48,559,0001.06% 48,559,0001.06% (+1.06)0 0 0 0 (-0.83)37,768,0000.83% (+0.24)26,950,0000.59% (+0.59)0 0 0 0 (-1.08)49,273,0001.08% (+1.08)0
11AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 10 0 (-1.69)77,287,1001.69% (-0.90)118,583,7002.59% (-0.15)125,158,3002.74% 125,158,3002.74% 125,158,3002.74% 125,158,3002.74% 125,158,3002.74% (-0.52)148,799,0003.26% 148,799,0003.26% (-0.05)151,357,9003.31% (+3.31)0 0
12บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.37)62,623,4001.37% (-0.29)75,749,6001.66% 75,749,6001.66% 75,749,6001.66% 75,749,6001.66% 75,749,6001.66% 75,749,6001.66% (-0.24)86,749,6001.90% (-0.73)120,167,5002.63% (+2.63)0 0
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 (-1.52)69,347,1001.52% (-0.50)92,356,3002.02% 92,356,3002.02% (-0.04)94,059,2002.06% 94,059,2002.06% (+0.78)58,328,7001.28% (+0.49)36,305,3000.79% (+0.79)0
14กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible0 0 0 0 0 0 (-1.47)67,168,4001.47% 66,968,4001.47% (-0.79)103,468,4002.26% (+2.26)0 0 0 0 0
15PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 (-1.43)65,484,3001.43% (+0.12)60,087,6001.31% (+0.07)56,847,6001.24% (+0.07)53,367,6001.17% (-0.09)57,667,6001.26% (+1.26)0 0 0
16กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 0 (-1.37)62,385,6001.37% (-0.14)69,206,9001.51% (+1.51)0 0 0 0 0 0
17บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-1.03)47,000,0001.03% 47,000,0001.03% 47,000,0001.03% (-0.37)64,000,0001.40% 64,000,0001.40% (-0.02)65,000,0001.42% 65,000,0001.42% (+1.42)0
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 (-0.85)38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% 38,775,0000.85% (+0.85)0
19ธนาคาร ออมสิน0 0 0 0 0 0 (-0.82)37,500,0000.82% 37,500,0000.82% 37,500,0000.82% 37,500,0000.82% (-0.24)48,494,9001.06% (+1.06)0 0 0
20กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 0 0 0 0 (-0.82)37,340,1000.82% (-0.51)60,565,0001.33% (-0.21)70,247,4001.54% (+0.64)41,236,5000.90% (-0.08)44,567,8000.98% (+0.44)24,868,3000.54% (+0.54)0 0
21กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม0 0 0 0 0 0 (-0.76)34,686,1000.76% (-0.13)40,612,1000.89% (-0.07)43,891,8000.96% (+0.01)43,600,0000.95% 43,600,0000.95% 43,600,0000.95% (+0.95)0 0
22บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.75)34,180,0000.75% 34,180,0000.75% 34,180,0000.75% (+0.05)32,180,0000.70% (+0.04)29,980,0000.66% (+0.05)27,980,0000.61% (+0.61)0 0
23บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.56)25,776,4000.56% (+0.56)0 0 (-0.77)35,000,0000.77% (-0.07)38,555,9000.84% (-0.02)39,500,0000.86% (-0.56)64,700,0001.42% (+1.42)0
24KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 0 0 0 0 0 (-0.51)23,143,6000.51% (-0.07)26,282,5000.58% 26,282,5000.58% (+0.03)25,101,5000.55% (+0.55)0 0 0 0
25กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.49)68,282,7001.49% (+0.04)66,282,7001.45% (+0.23)55,810,6001.22% (-0.11)60,810,6001.33% (+0.24)50,000,0001.09% (+1.09)0
26นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)24,500,0000.54% (+0.01)24,402,6000.53% 24,400,0000.53% (+0.01)23,600,0000.52% (+0.52)0 0
27กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.23)102,068,4002.23% (+0.61)74,168,4001.62% (-1.00)119,900,0002.62% (+0.74)86,000,0001.88% (+1.88)0
28กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)26,577,2000.58% 26,577,2000.58% (+0.58)0 0 0
29บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.97)90,000,0001.97% (-0.20)99,336,5002.17% (+2.17)0
30ธนาคาร ออมสิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.09)50,000,0001.09% 50,000,0001.09% (+1.09)0
31Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.09)49,626,4001.09% (+1.09)0 0
32AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.76)172,000,0003.76% 172,000,0003.76%
33บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.27)103,632,8002.27% (+2.27)0
34ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88% (+1.88)0
35ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.08)49,283,0001.08% (+1.08)0
36CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.01)46,120,0001.01% (+1.01)0
37บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)30,237,5000.66% (+0.66)0
38บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.76)172,000,0003.76%
39ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
40บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
41กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.88)86,000,0001.88%
42บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.82)83,000,0001.82%
43บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.42)65,000,0001.42%
44บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.42)65,000,0001.42%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า