คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TFFIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.tffif.com
ราคาหุ้น 12.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,570,000,000
No. ShareHolder (TFFIF) วันที่ 01/03/19 วันที่ 26/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง457,000,00010.00% 457,000,00010.00%
2บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)172,000,0003.76% (+3.76)0
3AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P172,000,0003.76% 172,000,0003.76%
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund103,632,8002.27% (+2.27)0
5บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)99,336,5002.17% (+2.17)0
6มหาวิทยาลัยมหิดล91,000,0001.99% (+0.11)86,000,0001.88%
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)90,000,0001.97% (+1.97)0
8ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)86,000,0001.88% (+1.88)0
9กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์86,000,0001.88% (+1.88)0
10บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)72,000,0001.58% (+1.58)0
11สำนักงานประกันสังคม69,894,0001.53% 69,894,0001.53%
12บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)65,000,0001.42% (+1.42)0
13บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)64,700,0001.42% (+1.42)0
14สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)60,000,0001.31% (+1.31)0
15กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ50,000,0001.09% (+1.09)0
16ธนาคาร ออมสิน50,000,0001.09% (+1.09)0
17ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)49,283,0001.08% (+1.08)0
18บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)49,273,0001.08% (+1.08)0
19CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND46,120,0001.01% (+1.01)0
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว38,775,0000.85% (+0.85)0
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส36,305,3000.79% (+0.79)0
22บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH30,237,5000.66% (+0.66)0
23บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.76)172,000,0003.76%
24ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 (-1.88)86,000,0001.88%
25บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.88)86,000,0001.88%
26กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-1.88)86,000,0001.88%
27บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.82)83,000,0001.82%
28บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.42)65,000,0001.42%
29บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.42)65,000,0001.42%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง