ข้อมูลหุ้น TEAM

บริษัท บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ 198 หมู่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3740-3336-40
โทรสาร 0-3740-3345
เว๊บไซต์ www.teampcba.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน