ข้อมูลหุ้น TCMC

บริษัท บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ เลขที่ 2044/24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-3960-2
โทรสาร 0-2318-3962
เว๊บไซต์ www.tcm-corporation.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน