คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TCJ

บริษัท บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา- ตราด กม 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6699
โทรสาร 0-2312-6711
เว๊บไซต์ www.tcjasia.com
ราคาหุ้น 4.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 105,619,909
No. ShareHolder (TCJ) วันที่ 15/03/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส23,162,44621.93% 22,708,28121.93%
2นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส4,769,4244.52% 4,675,9074.52%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,981,3673.77% (+1.29)2,565,9572.48%
4น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล2,771,1412.62% 2,716,8062.62%
5น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส2,703,9612.56% 2,650,9432.56%
6นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ2,613,7502.48% 2,562,5002.48%
7นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล2,613,7502.48% 2,562,5002.48%
8นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต2,530,0582.40% (+0.27)2,200,0572.13%
9นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์2,371,5002.25% 2,325,0002.25%
10นาย กรฤต ลีลาประชากุล2,298,3972.18% 2,253,3312.18%
11นาย ทัสชน ลีลาประชากุล2,295,0002.17% 2,250,0002.17%
12นาย วรพงษ์ ลาดเสนา2,069,4661.96% (+0.44)1,573,3001.52%
13นาย อนุรักษ์ บุญแสวง1,963,0001.86% (+0.41)1,500,3001.45%
14นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์1,375,0001.30% (+0.09)1,250,0001.21%
15นาย ธีรนันทน์ สุรเลิศรังษี1,370,0301.30% (+0.14)1,201,5001.16%
16น.ส. ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาส1,187,9171.12% 1,164,6251.12%
17นาย ธนณัฐ สาลิวรรธนะ980,0000.93% (+0.93)0
18นาง ธัญนันท์ แสงอุทัยจามร974,4260.92% 951,3000.92%
19นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์940,3120.89% 921,8750.89%
20นาย แสงชัย อุฬารพาณิชกุล874,2670.83% 857,1250.83%
21นาย นที ศิระวัฒน์816,0000.77% 800,0000.77%
22นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์744,0000.70% (+0.02)700,0000.68%
23นาย ชินชัย ลีนะบรรจง707,7000.67% (+0.67)0
24นาย พูลศักดิ์ ฆนวารี679,8420.64% 666,5120.64%
25นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์651,4740.62% 638,7000.62%
26นาง พรชุรี สกุลเรืองรักษ์632,5270.60% 620,1250.60%
27น.ส. ชลธี จิรโภควณิช612,0760.58% 600,0750.58%
28นาย นคร หาญไกรวิไลย์575,5080.55% 564,2240.55%
29น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์574,8840.54% 563,6120.54%
30คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช561,0000.53% 550,0000.53%
31นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม561,0000.53% 550,0000.53%
32น.ส. สุวิมล แสงเมืองคำ555,5000.53% (+0.53)0
33นาย สม สุจีรา550,0000.52% (-1.23)1,809,5001.75%
34นาง สุพานีย์ เอียงเงิน0 (-0.65)671,8000.65%
35นาย เจษฐา ภัทรายุตวรรตน์0 (-0.53)553,6530.53%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง