ข้อมูลหุ้น TCJ

บริษัท บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา- ตราด กม 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6699
โทรสาร 0-2312-6711
เว๊บไซต์ www.tcjasia.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน