ข้อมูลหุ้น TCCC

บริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2639-8888
โทรสาร 0-2639-8999
เว๊บไซต์ www.tcccthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน