คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TCAP

บริษัท บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
โทรสาร 0-2217-8312
เว๊บไซต์ www.thanachart.co.th
ราคาหุ้น 34.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,165,151,570
No. ShareHolder (TCAP) วันที่ 13/08/20 วันที่ 16/06/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 30/12/19 วันที่ 04/10/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 02/05/19 วันที่ 09/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด124,960,61910.73% (-1.24)139,501,57211.97% (+0.62)132,296,71711.35% (-2.20)157,860,28713.55% (-0.86)167,894,28414.41% (-1.58)186,310,80715.99% (-0.50)192,151,88416.49% (-1.30)207,252,73917.79%
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)116,512,97010.00% 116,512,97010.00% 116,512,90010.00% (+8.33)19,467,0001.67% 19,467,0001.67% 19,467,0001.67% 19,467,0001.67% (+1.67)0
4STATE STREET EUROPE LIMITED52,858,4344.54% (-0.22)55,490,5304.76% (-0.49)61,146,8495.25% (-0.65)68,796,1245.90% (-0.25)71,623,7216.15% (-0.11)72,975,9276.26% (-0.05)73,558,7236.31% (-0.18)75,626,6806.49%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,248,9002.42% (-0.05)28,756,7002.47% (-0.08)29,658,4002.55% (+0.17)27,743,1002.38% (-0.07)28,603,0002.45% (-0.05)29,115,3002.50% (+0.08)28,209,6002.42% (-0.06)28,894,5002.48%
6N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 523,358,0002.00% (+0.07)22,543,6901.93% (-0.01)22,638,0001.94% (-0.45)27,863,8002.39% 27,863,8002.39% (-0.52)33,863,8002.91% (+0.01)33,803,8002.90% (+2.90)0
7BNY MELLON NOMINEES LIMITED20,987,0741.80% (+0.04)20,488,1831.76% (-0.05)21,044,2741.81% (-0.35)25,152,9742.16% (-0.13)26,715,3742.29% (+0.05)26,042,5742.24% (+0.08)25,157,1952.16% (-0.05)25,763,2972.21%
8SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC19,737,4631.69% (+0.01)19,548,4171.68% (+0.04)19,116,9681.64% (+0.20)16,818,2171.44% (-0.17)18,733,6171.61% (+0.01)18,685,4171.60% (+0.05)18,055,2171.55% (+0.07)17,188,1001.48%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล16,348,2001.40% (-0.27)19,444,2001.67% (-0.06)20,119,6001.73% (+0.15)18,437,7001.58% (+0.19)16,200,2001.39% (+0.18)14,065,3001.21% 14,065,3001.21% (+0.06)13,372,2001.15%
10นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20%
11NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC13,409,4561.15% (-0.07)14,223,4561.22% (-0.01)14,322,1561.23% (-0.01)14,453,7561.24% (-0.03)14,788,2561.27% (-0.03)15,144,8561.30% (+0.06)14,467,9561.24% (-0.06)15,183,8691.30%
12NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC13,214,6011.13% (+0.03)12,863,8821.10% (+0.14)11,206,9820.96% (-0.12)12,624,8931.08% (-0.01)12,671,6931.09% (+0.11)11,391,5390.98% (+0.05)10,850,1180.93% (+0.18)8,778,4150.75%
13STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY12,365,9001.06% (-0.10)13,493,2001.16% (-0.19)15,774,1001.35% (+0.24)12,981,4001.11% (-0.18)14,978,3001.29% (-0.02)15,300,1001.31% (-0.02)15,456,2001.33% (-0.08)16,391,4011.41%
14นาย อติพล ตันติวิท12,000,0001.03% 12,000,0001.03% 12,000,0001.03% (+0.10)10,800,0000.93% (+0.15)9,132,2000.78% 9,132,2000.78% 9,132,2000.78% (-0.01)9,175,0000.79%
15นาย อติพงษ์ ตันติวิท11,730,5001.01% 11,730,5001.01% 11,730,5001.01% 11,730,5001.01% (+0.05)11,200,0000.96% 11,200,0000.96% 11,200,0000.96% 11,200,0000.96%
16น.ส. อตินุช ตันติวิท11,300,1720.97% 11,300,1720.97% 11,300,1720.97% 11,250,1720.97% (+0.06)10,650,1720.91% 10,650,1720.91% 10,650,1720.91% (+0.12)9,209,3720.79%
17DBS BANK LTD10,891,6410.93% (+0.11)9,541,6410.82% (-0.06)10,201,6410.88% (+0.14)8,597,2410.74% 8,565,4500.74% (+0.06)7,954,8500.68% (+0.01)7,834,8500.67% (+0.02)7,542,9500.65%
18นาย ปริญญา เธียรวร10,300,0000.88% 10,300,0000.88% (+0.34)6,300,0000.54% (-0.32)10,000,0000.86% 10,000,0000.86% (+0.05)9,450,0000.81% (-0.05)10,000,0000.86% (-0.26)13,000,0001.12%
19นาง สุภา สุพรรณธะริดา8,968,2000.77% (+0.09)7,868,2000.68% (+0.08)7,028,1000.60% (+0.09)5,915,0000.51% 5,915,0000.51% 5,915,0000.51% 5,905,0000.51% (+0.01)5,868,3000.50%
20กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล7,972,2000.68% (-0.13)9,444,7000.81% (-0.08)10,352,3000.89% (+0.06)9,698,5000.83% (+0.08)8,718,4000.75% (+0.10)7,521,8000.65% 7,521,8000.65% (+0.06)6,878,2000.59%
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,233,0810.62% (-0.50)13,023,5351.12% (+0.05)12,502,8631.07% (+0.10)11,307,5240.97% (+0.06)10,639,0240.91% (+0.17)8,617,2900.74% (+0.07)7,847,4900.67% (+0.13)6,340,2240.54%
22นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์7,000,0000.60% (+0.02)6,700,0000.58% (+0.07)6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% (-0.03)6,300,0000.54%
23น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60%
24สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด6,802,5000.58% 6,802,5000.58% 6,802,5000.58% (+0.58)0 0 0 0 0
25บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51%
26กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 (-0.71)8,322,7000.71% (-0.15)9,991,1000.86% (-0.02)10,213,4000.88% (+0.03)9,892,9000.85% (+0.06)9,254,0000.79% (-0.22)11,755,7001.01% (-0.61)18,922,3001.62%
27บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.52)6,028,2000.52% (-0.03)6,403,2000.55% (+0.01)6,344,1000.54% 6,344,1000.54% (-0.07)7,084,8000.61% (-0.01)7,184,8000.62%
28นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล0 0 0 (-0.81)9,460,0000.81% (+0.02)9,250,0000.79% 9,250,0000.79% (+0.02)9,000,0000.77% (+0.01)8,850,0000.76%
29N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 (-0.70)8,103,2000.70% (-0.01)8,303,2000.71% (+0.71)0 0 0
30นาย ปิยะ ชื่นชมเดช0 0 0 (-0.60)7,000,0000.60% (-0.05)7,589,5000.65% 7,619,5000.65% 7,619,5000.65% (-0.05)8,100,0000.70%
31THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 (-0.57)6,692,5610.57% (-0.13)8,179,0930.70% (-0.27)11,319,6590.97% (+0.01)11,207,8320.96% 11,207,1000.96%
32กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล0 0 0 (-0.51)5,934,2000.51% 5,934,2000.51% 5,983,3000.51% (+0.51)0 0
33EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 (-0.50)5,880,1000.50% (-0.04)6,331,0000.54% 6,331,0000.54% (-0.03)6,672,7000.57% (-0.08)7,592,6000.65%
34MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK0 0 0 0 (-1.63)18,943,1001.63% (+0.44)13,897,1001.19% 13,897,1001.19% (+0.14)12,187,1001.05%
35MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS0 0 0 0 0 (-0.59)6,850,0000.59% 6,850,0000.59% (+0.59)0
36HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A0 0 0 0 0 0 (-0.84)9,821,5240.84% (+0.84)0
37บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.85)9,900,0000.85%
38HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)9,447,2240.81%
39EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)7,145,6000.61%
40บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)6,450,0000.55%
41บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)6,370,0000.55%
42กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 20 0 0 0 0 0 0 (-0.50)5,870,9000.50%
ทุนธนชาต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)SET23,073,971,441
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET5,053,304,929
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET4,019,697,465
4บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET1,269,816,610
5บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)THANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET312,627,148
Total33,729,417,592
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง