คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TCAP

บริษัท บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
โทรสาร 0-2217-8312
เว๊บไซต์ www.thanachart.co.th
ราคาหุ้น 51.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,165,263,093
No. ShareHolder (TCAP) วันที่ 02/05/19 วันที่ 09/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด192,151,88416.49% (-1.30)207,252,73917.79%
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)129,914,40011.15% 129,914,40011.15%
3STATE STREET EUROPE LIMITED73,558,7236.31% (-0.18)75,626,6806.49%
4N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 533,803,8002.90% (+2.90)0
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,209,6002.42% (-0.06)28,894,5002.48%
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED25,157,1952.16% (-0.05)25,763,2972.21%
7บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)19,467,0001.67% (+1.67)0
8SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC18,055,2171.55% (+0.07)17,188,1001.48%
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY15,456,2001.33% (-0.08)16,391,4011.41%
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14,467,9561.24% (-0.06)15,183,8691.30%
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล14,065,3001.21% (+0.06)13,372,2001.15%
12นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร14,000,0001.20% 14,000,0001.20%
13MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK13,897,1001.19% (+0.14)12,187,1001.05%
14กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล11,755,7001.01% (-0.61)18,922,3001.62%
15THE BANK OF NEW YORK MELLON11,207,8320.96% 11,207,1000.96%
16นาย อติพงษ์ ตันติวิท11,200,0000.96% 11,200,0000.96%
17NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC10,850,1180.93% (+0.18)8,778,4150.75%
18น.ส. อตินุช ตันติวิท10,650,1720.91% (+0.12)9,209,3720.79%
19นาย ปริญญา เธียรวร10,000,0000.86% (-0.26)13,000,0001.12%
20HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A9,821,5240.84% (+0.84)0
21นาย อติพล ตันติวิท9,132,2000.78% (-0.01)9,175,0000.79%
22นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล9,000,0000.77% (+0.01)8,850,0000.76%
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,847,4900.67% (+0.13)6,340,2240.54%
24DBS BANK LTD7,834,8500.67% (+0.02)7,542,9500.65%
25นาย ปิยะ ชื่นชมเดช7,619,5000.65% (-0.05)8,100,0000.70%
26กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล7,521,8000.65% (+0.06)6,878,2000.59%
27บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,084,8000.61% (-0.01)7,184,8000.62%
28น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร7,000,0000.60% 7,000,0000.60%
29MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS6,850,0000.59% (+0.59)0
30EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,672,7000.57% (-0.08)7,592,6000.65%
31บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,000,0000.51% 6,000,0000.51%
32นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์6,000,0000.51% (-0.03)6,300,0000.54%
33นาง สุภา สุพรรณธะริดา5,905,0000.51% (+0.01)5,868,3000.50%
34บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.85)9,900,0000.85%
35HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A0 (-0.81)9,447,2240.81%
36EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 (-0.61)7,145,6000.61%
37บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-0.55)6,450,0000.55%
38บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)0 (-0.55)6,370,0000.55%
39กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 20 (-0.50)5,870,9000.50%
ทุนธนชาต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET3,796,645,440
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET1,012,284,000
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET781,441,500
Total5,590,370,940

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง