คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TCAP

บริษัท บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
โทรสาร 0-2217-8312
เว๊บไซต์ www.thanachart.co.th
ราคาหุ้น 34.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,165,609,841
No. ShareHolder (TCAP) วันที่ 14/04/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 04/10/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 30/12/19 วันที่ 09/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด132,296,71711.35% (-5.14)192,151,88416.49% (+2.08)167,894,28414.41% (-1.58)186,310,80715.99% (+2.44)157,860,28713.55% (-4.24)207,252,73917.79%
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15%
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)116,512,90010.00% (+8.33)19,467,0001.67% 19,467,0001.67% 19,467,0001.67% 19,467,0001.67% (+1.67)0
4STATE STREET EUROPE LIMITED61,146,8495.25% (-1.06)73,558,7236.31% (+0.16)71,623,7216.15% (-0.11)72,975,9276.26% (+0.36)68,796,1245.90% (-0.59)75,626,6806.49%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED29,658,4002.55% (+0.13)28,209,6002.42% (-0.03)28,603,0002.45% (-0.05)29,115,3002.50% (+0.12)27,743,1002.38% (-0.10)28,894,5002.48%
6N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 522,638,0001.94% (-0.96)33,803,8002.90% (+0.51)27,863,8002.39% (-0.52)33,863,8002.91% (+0.52)27,863,8002.39% (+2.39)0
7BNY MELLON NOMINEES LIMITED21,044,2741.81% (-0.35)25,157,1952.16% (-0.13)26,715,3742.29% (+0.05)26,042,5742.24% (+0.08)25,152,9742.16% (-0.05)25,763,2972.21%
8กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล20,119,6001.73% (+0.52)14,065,3001.21% (-0.18)16,200,2001.39% (+0.18)14,065,3001.21% (-0.37)18,437,7001.58% (+0.43)13,372,2001.15%
9SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC19,116,9681.64% (+0.09)18,055,2171.55% (-0.06)18,733,6171.61% (+0.01)18,685,4171.60% (+0.16)16,818,2171.44% (-0.04)17,188,1001.48%
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY15,774,1001.35% (+0.02)15,456,2001.33% (+0.04)14,978,3001.29% (-0.02)15,300,1001.31% (+0.20)12,981,4001.11% (-0.30)16,391,4011.41%
11NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14,322,1561.23% (-0.01)14,467,9561.24% (-0.03)14,788,2561.27% (-0.03)15,144,8561.30% (+0.06)14,453,7561.24% (-0.06)15,183,8691.30%
12นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED12,502,8631.07% (+0.40)7,847,4900.67% (-0.24)10,639,0240.91% (+0.17)8,617,2900.74% (-0.23)11,307,5240.97% (+0.43)6,340,2240.54%
14นาย อติพล ตันติวิท12,000,0001.03% (+0.25)9,132,2000.78% 9,132,2000.78% 9,132,2000.78% (-0.15)10,800,0000.93% (+0.14)9,175,0000.79%
15นาย อติพงษ์ ตันติวิท11,730,5001.01% (+0.05)11,200,0000.96% 11,200,0000.96% 11,200,0000.96% (-0.05)11,730,5001.01% (+0.05)11,200,0000.96%
16น.ส. อตินุช ตันติวิท11,300,1720.97% (+0.06)10,650,1720.91% 10,650,1720.91% 10,650,1720.91% (-0.06)11,250,1720.97% (+0.18)9,209,3720.79%
17NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC11,206,9820.96% (+0.03)10,850,1180.93% (-0.16)12,671,6931.09% (+0.11)11,391,5390.98% (-0.10)12,624,8931.08% (+0.33)8,778,4150.75%
18กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล10,352,3000.89% (+0.24)7,521,8000.65% (-0.10)8,718,4000.75% (+0.10)7,521,8000.65% (-0.18)9,698,5000.83% (+0.24)6,878,2000.59%
19DBS BANK LTD10,201,6410.88% (+0.21)7,834,8500.67% (-0.07)8,565,4500.74% (+0.06)7,954,8500.68% (-0.06)8,597,2410.74% (+0.09)7,542,9500.65%
20กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล9,991,1000.86% (-0.15)11,755,7001.01% (+0.16)9,892,9000.85% (+0.06)9,254,0000.79% (-0.09)10,213,4000.88% (-0.74)18,922,3001.62%
21นาง สุภา สุพรรณธะริดา7,028,1000.60% (+0.09)5,905,0000.51% 5,915,0000.51% 5,915,0000.51% 5,915,0000.51% (+0.01)5,868,3000.50%
22น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60%
23สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด6,802,5000.58% (+0.58)0 0 0 0 0
24นาย ปริญญา เธียรวร6,300,0000.54% (-0.32)10,000,0000.86% 10,000,0000.86% (+0.05)9,450,0000.81% (-0.05)10,000,0000.86% (-0.26)13,000,0001.12%
25บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,028,2000.52% (-0.09)7,084,8000.61% (+0.07)6,344,1000.54% 6,344,1000.54% (-0.01)6,403,2000.55% (-0.07)7,184,8000.62%
26บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51%
27นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% (-0.03)6,300,0000.54%
28MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK0 (-1.19)13,897,1001.19% (-0.44)18,943,1001.63% (+0.44)13,897,1001.19% (+1.19)0 (-1.05)12,187,1001.05%
29THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.96)11,207,8320.96% (+0.26)8,179,0930.70% (-0.27)11,319,6590.97% (+0.40)6,692,5610.57% (-0.39)11,207,1000.96%
30HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A0 (-0.84)9,821,5240.84% (+0.84)0 0 0 0
31นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล0 (-0.77)9,000,0000.77% (-0.02)9,250,0000.79% 9,250,0000.79% (-0.02)9,460,0000.81% (+0.05)8,850,0000.76%
32นาย ปิยะ ชื่นชมเดช0 (-0.65)7,619,5000.65% 7,589,5000.65% 7,619,5000.65% (+0.05)7,000,0000.60% (-0.10)8,100,0000.70%
33MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS0 (-0.59)6,850,0000.59% (+0.59)0 (-0.59)6,850,0000.59% (+0.59)0 0
34EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.57)6,672,7000.57% (+0.03)6,331,0000.54% 6,331,0000.54% (+0.04)5,880,1000.50% (-0.15)7,592,6000.65%
35N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.71)8,303,2000.71% (+0.71)0 (-0.70)8,103,2000.70% (+0.70)0
36กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล0 0 (-0.51)5,934,2000.51% 5,983,3000.51% 5,934,2000.51% (+0.51)0
37บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 (-0.85)9,900,0000.85%
38HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A0 0 0 0 0 (-0.81)9,447,2240.81%
39EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 0 0 (-0.61)7,145,6000.61%
40บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.55)6,450,0000.55%
41บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)0 0 0 0 0 (-0.55)6,370,0000.55%
42กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 20 0 0 0 0 (-0.50)5,870,9000.50%
ทุนธนชาต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)SET20,359,386,565
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET5,205,284,024
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET4,136,207,950
4บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET1,316,846,854
5บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)THANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET178,667,504
Total31,196,392,898
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง