คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TCAP

บริษัท บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444
โทรสาร 0-2217-8312
เว๊บไซต์ www.thanachart.co.th
ราคาหุ้น 56.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,165,123,414
No. ShareHolder (TCAP) วันที่ 04/10/19 วันที่ 02/05/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 09/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด167,894,28414.41% (-2.08)192,151,88416.49% (+0.50)186,310,80715.99% (-1.80)207,252,73917.79%
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15% 129,914,40011.15%
3STATE STREET EUROPE LIMITED71,623,7216.15% (-0.16)73,558,7236.31% (+0.05)72,975,9276.26% (-0.23)75,626,6806.49%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,603,0002.45% (+0.03)28,209,6002.42% (-0.08)29,115,3002.50% (+0.02)28,894,5002.48%
5N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 527,863,8002.39% (-0.51)33,803,8002.90% (-0.01)33,863,8002.91% (+2.91)0
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED26,715,3742.29% (+0.13)25,157,1952.16% (-0.08)26,042,5742.24% (+0.03)25,763,2972.21%
7บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)19,467,0001.67% 19,467,0001.67% 19,467,0001.67% (+1.67)0
8MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK18,943,1001.63% (+0.44)13,897,1001.19% 13,897,1001.19% (+0.14)12,187,1001.05%
9SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC18,733,6171.61% (+0.06)18,055,2171.55% (-0.05)18,685,4171.60% (+0.12)17,188,1001.48%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล16,200,2001.39% (+0.18)14,065,3001.21% 14,065,3001.21% (+0.06)13,372,2001.15%
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY14,978,3001.29% (-0.04)15,456,2001.33% (+0.02)15,300,1001.31% (-0.10)16,391,4011.41%
12NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14,788,2561.27% (+0.03)14,467,9561.24% (-0.06)15,144,8561.30% 15,183,8691.30%
13นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20% 14,000,0001.20%
14NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC12,671,6931.09% (+0.16)10,850,1180.93% (-0.05)11,391,5390.98% (+0.23)8,778,4150.75%
15นาย อติพงษ์ ตันติวิท11,200,0000.96% 11,200,0000.96% 11,200,0000.96% 11,200,0000.96%
16น.ส. อตินุช ตันติวิท10,650,1720.91% 10,650,1720.91% 10,650,1720.91% (+0.12)9,209,3720.79%
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,639,0240.91% (+0.24)7,847,4900.67% (-0.07)8,617,2900.74% (+0.20)6,340,2240.54%
18นาย ปริญญา เธียรวร10,000,0000.86% 10,000,0000.86% (+0.05)9,450,0000.81% (-0.31)13,000,0001.12%
19กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล9,892,9000.85% (-0.16)11,755,7001.01% (+0.22)9,254,0000.79% (-0.83)18,922,3001.62%
20นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล9,250,0000.79% (+0.02)9,000,0000.77% (-0.02)9,250,0000.79% (+0.03)8,850,0000.76%
21นาย อติพล ตันติวิท9,132,2000.78% 9,132,2000.78% 9,132,2000.78% (-0.01)9,175,0000.79%
22กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล8,718,4000.75% (+0.10)7,521,8000.65% 7,521,8000.65% (+0.06)6,878,2000.59%
23DBS BANK LTD8,565,4500.74% (+0.07)7,834,8500.67% (-0.01)7,954,8500.68% (+0.03)7,542,9500.65%
24N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 18,303,2000.71% (+0.71)0 0 0
25THE BANK OF NEW YORK MELLON8,179,0930.70% (-0.26)11,207,8320.96% (-0.01)11,319,6590.97% (+0.01)11,207,1000.96%
26นาย ปิยะ ชื่นชมเดช7,589,5000.65% 7,619,5000.65% 7,619,5000.65% (-0.05)8,100,0000.70%
27น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60% 7,000,0000.60%
28บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,344,1000.54% (-0.07)7,084,8000.61% (+0.07)6,344,1000.54% (-0.08)7,184,8000.62%
29EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,331,0000.54% (-0.03)6,672,7000.57% (+0.03)6,331,0000.54% (-0.11)7,592,6000.65%
30บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51%
31นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์6,000,0000.51% 6,000,0000.51% 6,000,0000.51% (-0.03)6,300,0000.54%
32กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล5,934,2000.51% (+0.51)0 (-0.51)5,983,3000.51% (+0.51)0
33นาง สุภา สุพรรณธะริดา5,915,0000.51% 5,905,0000.51% 5,915,0000.51% (+0.01)5,868,3000.50%
34HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A0 (-0.84)9,821,5240.84% (+0.84)0 0
35MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS0 (-0.59)6,850,0000.59% 6,850,0000.59% (+0.59)0
36บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 (-0.85)9,900,0000.85%
37HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A0 0 0 (-0.81)9,447,2240.81%
38EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 (-0.61)7,145,6000.61%
39บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.55)6,450,0000.55%
40บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)0 0 0 (-0.55)6,370,0000.55%
41กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 20 0 0 (-0.50)5,870,9000.50%
ทุนธนชาต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET3,779,696,130
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET1,095,018,750
3บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET728,562,000
Total5,603,276,880
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง