ข้อมูลหุ้น TC

บริษัท บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7427-3600
โทรสาร 0-7427-3691-4
เว๊บไซต์ www.tropical.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน