ข้อมูลหุ้น TASCO

บริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2273-6000
โทรสาร 0-2273-6030
เว๊บไซต์ http://www.tipcoasphalt.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน