คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TASCO

บริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2273-6000
โทรสาร 0-2273-6030
เว๊บไซต์ http://www.tipcoasphalt.com
ราคาหุ้น 18.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,578,420,843
No. ShareHolder (TASCO) วันที่ 25/08/21 วันที่ 03/03/21 วันที่ 01/09/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 04/03/19 วันที่ 02/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS490,731,04031.09% 490,731,04031.09% 490,731,04031.09% (-0.03)490,731,04031.12% (-0.01)490,731,04031.13% (-0.03)490,731,04031.16% (-0.21)490,731,04031.37%
2บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)369,881,66023.43% 369,881,66023.43% 369,881,66023.43% (-0.02)369,881,66023.45% (-0.01)369,881,66023.46% (-0.03)369,881,66023.49% (-0.16)369,881,66023.65%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด80,211,0975.08% (-0.08)81,511,3105.16% (-2.46)120,268,0857.62% (-1.67)146,456,0809.29% (+4.28)79,052,1095.01% (+1.46)55,908,9483.55% (-0.60)64,850,1774.15%
4นาย สมจิตต์ เศรษฐิน31,000,0001.96% (-0.04)31,567,0002.00% (+0.01)31,400,0001.99% (+0.02)31,000,0001.97% 31,000,0001.97% (+0.07)30,000,0001.90% (-0.02)30,000,0001.92%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED24,042,5281.52% (+0.10)22,374,7281.42% (+0.07)21,349,0281.35% (-0.07)22,336,2281.42% (+0.09)21,016,6281.33% (+0.33)15,720,7281.00% (+1.00)0
6น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร20,000,0001.27% 20,000,0001.27% (+0.02)19,800,0001.25% (+0.02)19,400,0001.23% 19,400,0001.23% 19,400,0001.23% (+0.07)18,200,0001.16%
7นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร17,250,0001.09% 17,250,0001.09% 17,250,0001.09% (+0.01)17,000,0001.08% 17,000,0001.08% 17,050,0001.08% (+0.05)16,100,0001.03%
8STATE STREET TRUST COMPANY CANADA14,115,3000.89% (+0.89)0 0 0 0 0 0
9น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร13,860,0000.88% 13,860,0000.88% 13,860,0000.88% 13,860,0000.88% 13,860,0000.88% 13,860,0000.88% (-0.01)13,860,0000.89%
10THE BANK OF NEW YORK MELLON12,408,9550.79% (-1.36)34,005,7002.15% (+2.15)0 0 0 0 0
11น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร0 (-0.70)11,100,0000.70% 11,100,0000.70% (+0.03)10,500,0000.67% 10,500,0000.67% 10,500,0000.67% 10,500,0000.67%
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.85)13,462,8000.85% (+0.85)0 0 0 (-0.75)11,794,6000.75%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-0.75)11,764,8000.75% (+0.75)0 0 0 0
14นาย พิชิต เลิศตำหรับ0 0 (-0.63)10,000,0000.63% 10,000,0000.63% (-0.01)10,150,0000.64% (-0.01)10,300,0000.65% (+0.01)10,000,0000.64%
15STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.63)9,895,3190.63% (+0.01)9,755,9600.62% (+0.62)0 0 0
16น.ส. อลิดา เศรษฐิน0 0 (-0.59)9,235,0000.59% 9,235,0000.59% 9,235,0000.59% 9,235,0000.59% (+0.01)9,100,0000.58%
17นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ0 0 0 (-0.64)10,100,1000.64% (-0.43)16,862,0001.07% (+0.03)16,362,0001.04% (+0.42)9,655,0000.62%
18นาย ธวัชชัย เทียมทัน0 0 0 (-0.61)9,604,0000.61% (+0.61)0 0 (-0.76)11,830,0000.76%
19UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 0 0 (-2.08)32,723,8002.08% (+2.08)0
20HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.62)9,645,6000.62%
21CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.56)8,739,4000.56%
22นาย สมบัติ พิษณุไวศยวาท0 0 0 0 0 0 (-0.51)8,030,3000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง